İş profilinizde çağrılar, kısa mesajlar ve kişiler

İş profilinizde, çevirici ve SMS uygulamalarını kullanabilirsiniz. Yöneticiniz, Android 7.0 Nougat veya sonraki sürümlerden biri yüklü cihazınızdaki özel kişilerinizde ve çevirici uygulamalarınızda iş kişileri aramanıza da izin verebilir.

Bu davranışı, Cihaz Yönetimi -> Android Ayarları -> Uygulamalar ve Veri Paylaşımı -> Diğer profillerle paylaşım == İş Profilinden kişisel alana içerik paylaşımına izin ver politikası yönetir. (Yalnızca İş Profili)

Çağrı yapma veya alma

Yöneticiniz, Android 7.0 veya sonraki sürümlerden biri yüklü cihazınızda, iş profilinizde kullanmanız için bir çevirici uygulaması belirleyebilir. İş için kullandığınız bu numara çevirici uygulaması, yalnızca iş çağrılarının günlüğünü tutar ve iş kişilerinizden yararlanır. Onun dışında, cihazınızdaki tüm çağrılar, kişisel alanınızdaki varsayılan çevirici uygulaması üzerinden yapılır ve alınır.

Yönetici tarafından belirlenen iş profili çevirici uygulaması

İş profilinizdeki çevirici uygulamasını kullanarak yaptığınız çağrılar, kişisel alanınızdaki telefon geçmişi günlüğünde değil iş profili çağrı günlüğünde listelenir. Benzer şekilde, iş telefonu hesabınız üzerinden aldığınız çağrılar yalnızca iş profili çağrı günlüğünüzde listelenir. Cevaplayamadığınız bir iş çağrısı olursa, iş numara çevirici uygulamasını kullanarak çağrıya dönüş yapmak için cevapsız çağrı bildirimindeki Geri ara seçeneğine dokunun. Cevaplayamadığınız birden fazla iş çağrısı varsa toplam iş çağrısı sayısı görüntülenir. Cevapsız iş çağrısı bildirimi bir iş profili simgesiyle işaretlendiğinden bunları hızlıca ayırt edebilirsiniz. Kişisel çağrılarınız için ayrı bir cevapsız çağrı bildirimi gösterilir.

Varsayılan çevirici uygulaması

İş profilinizdeki bir kişiye çağrı yaptığınızda, Bu uygulamayı iş profilinizin dışında kullanıyorsunuz şeklinde bir uyarı alırsınız. Çağrı, kişisel alanınızdaki cihazın varsayılan çevirici uygulaması üzerinden yapılır. İş profilinizdeki Kişiler uygulamasında listelenen bir kişiden çağrı aldığınızda, bu kişinin adı ve numarası ekranda gösterilir. Yöneticiniz izin verdiyse, söz konusu kişinin adı kişisel alanınızdaki telefon geçmişi günlüğünde listelenir. Yöneticiniz izin vermediyse yalnızca telefon numarası listelenir.
Not: Kişiler uygulaması dizinindeki kişiler, iş profilindeyken kullanılamaz.

Kısa mesaj gönderme veya alma

Tüm kısa mesajlar, kişisel alanınızdaki varsayılan SMS uygulaması (ör. Hangouts) üzerinden gönderilir ve alınır.

İş profilinizdeki SMS uygulamasını kullanarak bir kişiye kısa mesaj gönderdiğinizde, Bu uygulamayı iş profilinizin dışında kullanıyorsunuz şeklinde bir uyarı alırsınız. Kısa mesaj, kişisel alanınızdaki cihazın varsayılan SMS uygulaması üzerinden gönderilir. Kısa mesajı gönderdiğiniz kişi yanıt verirse, kısa mesajın yanıtı kişisel alanınızdaki bir yanıt olarak görünür. İş profilinizdeki kişilerle yaptığınız görüşmeler, kişisel sohbetlerinizle birlikte kişisel alanınızdaki geçmişte saklanır. Gönderenin yalnızca numarası gösterilir, ayrıntıları gizlenir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?