Połączenia, SMS-y i kontakty w profilu do pracy

W profilu do pracy możesz używać aplikacji telefonu i aplikacji do obsługi SMS-ów. Administrator może też zezwolić na wyszukiwanie kontaktów do pracy w aplikacjach kontaktów osobistych i telefonu na urządzeniu z Androidem 7.0 Nougat lub nowszym.

Zasada, która tym zarządza, to: Zarządzanie urządzeniami -> Ustawienia Androida -> Udostępnianie aplikacji i danych -> Udostępnianie w innych profilach -> Zezwalaj na udostępnianie zawartości z profilu do pracy w przestrzeni osobistej. Dotyczy to tylko profilu do pracy.

Nawiązywanie i odbieranie połączeń telefonicznych

Administrator może wybrać określoną aplikację telefonu, której masz używać w profilu do pracy na urządzeniu z Androidem 7.0 lub nowszym. Aplikacja telefonu w profilu do pracy rejestruje dziennik samych połączeń służbowych i korzysta z kontaktów z tego profilu. Pozostałe połączenia na urządzeniu są nawiązywane i odbierane przy użyciu domyślnej aplikacji telefonu w Twojej pamięci osobistej.

Aplikacja telefonu w profilu do pracy określona przez administratora

Gdy nawiązujesz połączenie przy użyciu aplikacji telefonu w profilu do pracy, jest ono dodawane do dziennika połączeń tego profilu – a nie do dziennika historii telefonu w pamięci osobistej. Podobnie połączenia odbierane na koncie telefonicznym do pracy są uwzględniane tylko w dzienniku połączeń profilu do pracy. W przypadku nieodebrania połączenia służbowego wybierz Oddzwoń w powiadomieniu o nieodebranym połączeniu, aby oddzwonić przy użyciu aplikacji telefonu w profilu do pracy. Jeśli nie odbierzesz więcej niż jednego połączenia, będzie wyświetlana łączna liczba takich połączeń. Powiadomienia o nieodebranych połączeniach służbowych są oznaczone ikoną profilu do pracy, co ułatwia ich rozpoznanie. Powiadomienia o nieodebranych połączeniach osobistych są wyświetlane oddzielnie.

Domyślna aplikacja telefonu

Gdy dzwonisz do kontaktu z profilu do pracy, wyświetla się alert Używasz tej aplikacji poza profilem do pracy. Połączenie jest nawiązywane z domyślnej aplikacji telefonu na urządzeniu – w Twojej pamięci osobistej. Gdy odbierasz połączenie od osoby zapisanej w aplikacji Kontakty w profilu do pracy, na ekranie wyświetla się imię i nazwisko oraz numer tej osoby. Jeśli administrator na to zezwolił, imię i nazwisko tej osoby zostaje też zapisane w dzienniku historii telefonu w Twojej pamięci osobistej. W przeciwnym razie jest rejestrowany tylko numer.
Uwaga: podczas korzystania z profilu do pracy kontakty z katalogu w aplikacji Kontakty nie są dostępne.

Wysyłanie i odbieranie SMS-ów

Wszystkie SMS-y są wysyłane i odbierane przy użyciu domyślnej aplikacji do obsługi SMS-ów w Twojej pamięci osobistej, takiej jak Hangouts.

Gdy wysyłasz SMS-y do kontaktu przy użyciu aplikacji do obsługi SMS-ów w profilu do pracy, wyświetla się alert Używasz tej aplikacji poza profilem do pracy. SMS-y są wysyłane z domyślnej aplikacji do obsługi SMS-ów w Twojej pamięci osobistej. Jeśli kontakt odpowie, SMS z odpowiedzią pojawi się jako odpowiedź w pamięci osobistej. Rozmowy z kontaktami w profilu do pracy są przechowywane w historii w pamięci osobistej razem z Twoimi osobistymi rozmowami. Wyświetla się tylko numer nadawcy, a pozostałe dane pozostają ukryte.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?