Najczęstsze pytania dotyczące raportu na temat widoczności reklamy

Celem najczęstszych pytań dotyczących raportu na temat widoczności reklamy jest wyjaśnienie najpopularniejszych wątpliwości wydawców.

Dzielą się one na te kategorie:

Stan pokontrolny i przesyłanie witryn do sprawdzenia

W jaki sposób witryny są sprawdzane?

Witryny sprawdzamy zarówno metodami ręcznymi, jak i automatycznymi. Czasem rejestrujemy przeprowadzane kontrole na filmach lub zrzutach ekranu, które można obejrzeć w raporcie na temat widoczności reklamy.

Kiedy moja witryna zostanie sprawdzona po raz pierwszy?

Nie mamy określonego harmonogramu sprawdzania poszczególnych witryn. Raport na temat widoczności reklamy ma na celu objęcie jak największej liczby domen, a z czasem jego zasięg będzie się zwiększał. Więcej informacji o cyklu kontroli

Czy mogę przesłać do sprawdzenia przypadki naruszenia zasad znalezione w innych witrynach?

Tak. Jeśli w jakiejś witrynie znajdziesz elementy naruszające kryteria Better Ads Standards, prześlij opinię za pomocą tego formularza. Google zapozna się z Twoim zgłoszeniem i sprawdzi witrynę, jeśli istnieją wystarczające dowody na to, że narusza te standardy.

Ile naruszeń związanych z widocznością reklamy powoduje, że witryna nie przechodzi kontroli?

Standardy Better Ads Standards określają, jakie reklamy są najbardziej irytujące dla użytkowników. Mają one na celu całkowite wyeliminowanie takich reklam. Zdajemy sobie sprawę, że pomyłki się zdarzają i czasem jakaś reklama może pojawić się na stronie przez przypadek. Dlatego przed podjęciem jakichkolwiek działań sprawdzamy, czy taka sytuacja się nie powtarza. 

Chrome przestrzega wytycznych dotyczących progów opisanych w programie Better Ads Experience organizacji Coalition for Better Ads.

Co, jeśli moja witryna otrzyma stan „Sprawdzono – brak naruszeń”?

Taki stan oznacza, że w próbce sprawdzonych stron nie znaleźliśmy reklam, których widoczność narusza zasady. Sugerujemy profilaktyczne sprawdzanie, czy witryna jest zgodna ze standardami Better Ads Standards, by mieć pewność, że pomyślnie przejdzie ona przyszłe kontrole. 

Po ilu negatywnych wynikach kontroli Chrome zaczyna odfiltrowywać reklamy w witrynie?

Jeśli witryna ma stan „Stwierdzono naruszenia”, filtrowanie reklam jest wstrzymywane na czas przetwarzania pierwszej i drugiej prośby o jej sprawdzenie. Jednak po przesłaniu drugiej prośby obowiązuje 30-dniowy okres, w którym nie możesz przesłać witryny do kolejnego sprawdzenia. Jeśli w ciągu tych 30 dni nadal będzie miała stan „Stwierdzono naruszenia”, w dniu wskazanym w raporcie na temat widoczności reklamy rozpocznie się filtrowanie reklam. Więcej informacji o cyklu kontroli

Ile razy mogę poprosić o sprawdzenie witryny?

Wydawcy mogą prosić o sprawdzenie witryny ograniczoną liczbę razy.

Dlatego przed przesłaniem jej do sprawdzenia zdecydowanie zalecamy poprawienie widoczności wszystkich reklam.

Pamiętaj też, że nie możesz przesłać witryny do kolejnej kontroli, dopóki poprzednia się nie zakończy. Do tego czasu będzie ona miała stan „Oczekuje na sprawdzenie”. Więcej informacji o cyklu kontroli

Jak często moja witryna jest sprawdzana?

Witryny są okresowo sprawdzane nawet wtedy, gdy aktualnie mają stan „Brak naruszeń”. Jeśli wiesz, że w Twojej witrynie wyświetlają się reklamy, które nie są zgodne ze standardami Better Ads Standards, zalecamy ich usunięcie, bo mogą zostać wykryte w przyszłych kontrolach.

Czy muszę dalej sprawdzać raport, jeśli moja witryna ma stan „Brak naruszeń”?

Zalecamy okresowe sprawdzanie historii zmian raportu na temat widoczności reklamy. Zawiera ona datę ostatniej kontroli witryny oraz informacje o wszystkich zmianach jej stanu. 

Co, jeśli moim zdaniem widoczność reklamy została oceniona niewłaściwie?

Aby poinformować nas, że niewłaściwie oceniliśmy widoczność reklamy, wykonaj czynności opisane w Centrum pomocy.

Czy otrzymam powiadomienie o zmianie stanu, czy muszę sprawdzać raport?

Użytkownicy z zarejestrowaną usługą witryny w Search Console otrzymają e-maile z powiadomieniem, że ich domena otrzymała stan „Stwierdzono naruszenia”. Na wszelki wypadek zalecamy także okresowe sprawdzanie raportu na temat widoczności reklamy.

Czy subdomeny są sprawdzane osobno?

Zazwyczaj nie. Raport na temat widoczności reklamy traktuje subdomeny (example.website.com) i ścieżki w ramach domen głównych (website.com/example) jako część domeny głównej (website.com). Jeśli jednak subdomeny znajdują się na liście domen publicznych, są sprawdzane oddzielnie.

Pamiętaj, że domeny najwyższego poziomu (np. example.com czy example.co.uk) są w raporcie na temat widoczności reklamy sprawdzane osobno.

Co się dzieje w przypadku, gdy moje subdomeny nie znajdują się na liście domen publicznych, ale powinny być sprawdzone osobno?

W wyjątkowych przypadkach, gdy lista domen publicznych nie jest dostępnym rozwiązaniem, możesz poprosić o sprawdzenie określonych subdomen niezależnie od reszty domeny.

  • Prześlij wniosek tylko wtedy, gdy nie możesz skorzystać z listy domen publicznych. 
  • Odrzucimy wniosek, jeśli stwierdzimy, że przypadek użycia jest nieprawidłowy.
  • Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, opublikujemy tę informację publicznie
  • Jest to program tymczasowy, który ma dać wydawcom czas na ocenę alternatywnych rozwiązań. Program kończy się 31 lipca 2020 roku. 

Zacznij od wypełnienia formularza wniosku o sprawdzenie subdomen osobno, a my podejmiemy dalsze działania.

Formaty i zasięg reklam

Czy możecie potwierdzić, że określony format reklamy na pewno przejdzie kontrolę?

Nie ma żadnego narzędzia ani procesu, który dałby ostateczną odpowiedź dotyczącą konkretnych formatów reklam. Najlepiej jest uważnie śledzić informacje publikowane przez organizację Coalition for Better Ads, a w szczególności strony Standards (Standardy) i Research (Badania), które określają, co zostało uwzględnione w standardach, a co nie.

Co to jest „reklama” w kontekście raportu na temat widoczności reklamy?

W kontekście raportu na temat widoczności reklamy „reklama” to treść promocyjna wyświetlana w witrynie na podstawie transakcji handlowej z osobą trzecią (więcej informacji). Dlatego takie elementy witryny jak ankiety, formularze rejestracji czy autoreklamy nie są zazwyczaj uznawane za reklamy.

Czy strony witryny dostępne po zalogowaniu się są sprawdzane?

Nie. Reklamy na stronach dostępnych dla zalogowanych użytkowników nie są obecnie uwzględniane w raporcie na temat widoczności reklamy.

Co, jeśli reklama naruszająca zasady nie została jeszcze uwzględniona w raporcie?

Jeśli wiesz, że w Twojej witrynie wyświetlają się reklamy, które nie są zgodne ze standardami Better Ads Standards, zalecamy ich usunięcie, bo mogą zostać wykryte w przyszłych kontrolach.

Wyświetlanie raportu

Jak uzyskać dostęp do raportu na temat widoczności reklamy?

Webmasterzy witryny mogą uzyskać dostęp do Raportu na temat widoczności reklamy, odwiedzając sekcję Web Tools w Google Search Console. Wydawcy, którzy chcą mieć dostęp do tego raportu, muszą najpierw zweryfikować swoją witrynę w Search Console. Więcej informacji o uzyskiwaniu dostępu do raportu na temat widoczności reklamy

Czy jeśli nie mam konta w Search Console, moja witryna też jest sprawdzana?

Tak. Witryny są sprawdzane niezależnie od tego, czy ich właściciele mają konto w Search Console. Wydawcy, którzy nie mają konta w Search Console, mogą też wyświetlać ostrzeżenia w konsoli programisty Chrome, ale aby móc wyświetlać raport, muszą utworzyć konto w Search Console.

Filtrowanie reklam w Chrome

Kiedy Chrome filtruje reklamy?

Datę rozpoczęcia filtrowania reklam w Chrome (jeśli nie rozwiążesz problemów) znajdziesz u góry Raportu na temat widoczności reklamy, sprawdzając stan opcji „Filtrowanie reklam”. Do tego czasu możesz usunąć naruszenia i przesłać witrynę do sprawdzenia. Jeśli po dodatkowych kontrolach witryna nadal będzie miała stan „Stwierdzono naruszenia”, nie będzie można przełożyć rozpoczęcia filtrowania reklam. Więcej informacji o cyklu kontroli

Jak wyglądają witryny, gdy Chrome filtruje reklamy?

Dokładny wpływ filtrowania reklam na wygląd witryny zależy od budowy witryny i samych reklam. W zależności od witryny użytkownicy mogą zobaczyć puste miejsca lub treści tam, gdzie wcześniej były reklamy.

Czy reklamy są filtrowane globalnie?

Tak. Jeśli witryna ma stan weryfikacji „Stwierdzono naruszenia” i filtrowanie reklam w Chrome już się rozpoczęło, będzie ono miało wpływ na wszystkich jej użytkowników, niezależnie od tego, z jakiego miejsca ją odwiedzają.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?