Skyddsåtgärder i Chrome

I Chrome (version 64 eller senare) blockeras nya fönster och flikar på sidan om webbplatsen har fått statusen Inte godkänd i rapporten om otillåten användning. Från och med lanseringen av Chrome 71 i början av december 2018 tas dessutom alla annonser bort i Chrome på webbplatser som har haft statusen Inte godkänd i över 30 dagar. Detta görs utöver att de webbplatserna inte tillåts öppna nya fönster eller flikar.

Här är tidslinjen för skyddsåtgärder i Chrome:

Granskningsstatus (läs mer) När påbörjas skyddsåtgärderna i Chrome?
Godkänd (inga skyddsåtgärder)
Inte godkänd Om webbplatsen inte är godkänd skickar vi ett e-postmeddelande till webbplatsens registrerade ägare och användare senast 30 kalenderdagar* innan skyddsåtgärderna vidtas. Du har möjlighet att skicka in webbplatsen för granskning av otillåten användning.

Rapporten om otillåten användning bygger på ett urval av webbadresserna på en webbplats. Om överträdelser redovisas i rapporten är det troligt att det finns fler överträdelser på webbplatsen än de angivna. Åtgärda överträdelserna som anges i rapporten om otillåten användning och andra överträdelser och skicka sedan in webbplatsen för granskning igen om du vill förhindra att skyddsåtgärder tillämpas i Chrome.

När statusen för skyddsåtgärder i Chrome ändras kan det ta upp till åtta timmar innan ändringen har trätt i kraft fullt ut vad gäller funktionerna på webbplatsen i webbläsaren Chrome. Om skyddsåtgärderna till exempel ändras från På till Av kan de flesta besökare på webbplatsen öppna nya flikar och fönster nästan direkt, men det kan ta upp till åtta timmar innan funktionerna på webbplatsen ändras för resten av besökarna.

* I testsyfte kan våra system då och då förhindra att nya fönster och flikar öppnas utan att meddela 30 dagar i förväg som anges ovan. Testet påverkar endast en liten procentandel av besökare på en handfull webbplatser som har fått statusen Inte godkänd. Webbplatser som har skickats in för granskning inkluderas inte i testerna.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?