Kontroly obtěžujícího chování

Kontrola vzorku stránek

Kontroly obtěžujícího chování nejsou vyčerpávající – neprohlížíme všechny stránky webu. Místo toho zkontrolujeme vzorek stránek a nahlásíme obtěžující chování, které najdeme. (Pokud je stav kontroly „Neprošlo“, můžete zjištěná porušení podmínek nalézt v přehledu ve sloupci „Co jsme našli“.) Když svůj web odešlete ke kontrole, znovu prohlédneme nový vzorek stránek, což znamená, že můžeme najít obtěžující chování, které jsme během dřívějších kontrol nenašli.

Informace o doménách a subdoménách

Přehled obtěžujícího chování zobrazuje problémy na kterékoli z vašich stránek až po kořenovou doménu (včetně). Upozorňujeme, že po odeslání webu ke kontrole proběhne kontrola celé domény webu, nikoli jen subdomén, pro které jste registrováni. 

Další informace o doménách webu a přehledu obtěžujícího chování

Stav kontroly

V horní části přehledu bude uveden jeden z následujících stavů:

Nezkontrolováno: Zatím jsme obtěžující chování na vašem webu nekontrolovali. Obtěžující chování se pokouší zneužít důvěru uživatele a měli byste ho ze svého webu odstranit. 

Prošlo: Web jsme zkontrolovali a na stránkách jsme nenašli žádný významný problém s obtěžujícím chováním. 

Neprošlo: Web jsme zkontrolovali a našli jsme řadu problémů s obtěžujícím chováním. Problémy byste měli co nejdříve opravit a odeslat web k další kontrole. Pokud web zůstane v tomto stavu, bude mu prohlížeč Chrome bránit v otevírání nových oken a karet a odstraní z něj všechny reklamy.

Čeká na kontrolu: Web byl odeslán ke kontrole. Do jejího dokončení nelze web odeslat k další kontrole. Pokud byl web původně ve stavu „Neprošlo“, může být vynucování omezení po tuto dobu pozastaveno.

Když u vašeho webu zjistíme stav „Neprošlo“ poprvé, nejméně 30 dní před zahájením vynucování omezení v Chromu zašleme registrovaným vlastníkům a uživatelům e‑mail a budete mít příležitost odeslat web k další kontrole.

Cyklus kontrol

Problémy s webem byste měli opravit a předložit web ke kontrole, pokud:

Upozorňujeme, že uživatelé s omezeným oprávněním mohou zobrazit přehled, ale nemohou web odeslat ke kontrole.

Stav vynucování omezení v Chromu a odeslání ke kontrole

 • Když zjistíme, že je váš web ve stavu „Neprošlo“, můžete dvakrát bez prodlevy požádat o kontrolu. Pokud web zůstává ve stavu „Neprošlo“, budete moci o třetí a další kontrolu požádat až po 30 dnech od odeslání webu k předchozí kontrole.
 • Pokud web zůstane ve stavu „Neprošlo“, od data uvedeného v přehledu obtěžujícího chování se v Chromu začnou vynucovat omezení. Další informace o vynucování omezení na základě přehledu obtěžujícího chování

Lhůty pro žádosti o kontrolu a vynucování omezení v Chromu u webů ve stavu „Neprošlo“

 • 1. odeslání ke kontrole: Po dobu zpracovávání žádosti je vynucování omezení v Chromu pozastaveno. Pokud bude výsledek kontroly „Neprošlo“, lze ihned požádat o druhou kontrolu.
 • 2. odeslání ke kontrole: Po dobu zpracovávání žádosti je vynucování omezení v Chromu pozastaveno. Pokud bude výsledek kontroly „Neprošlo“, třetí žádost o kontrolu bude možné odeslat až za 30 dní a od data uvedeného v přehledu obtěžujícího chování se v Chromu začnou vynucovat omezení.
 • 3. a další odeslání ke kontrole: Lze provést až po uplynutí 30 dní od předchozího odeslání ke kontrole nebo až se stav kontroly webu změní z „Neprošlo“ na „Prošlo“.
Příklad

Následující příklad ilustruje, jak se projeví vynucování omezení v Chromu, pokud po několika kontrolách webu ve stavu „Neprošlo“ nedojde k nápravě problémů.

Web example.com je upozorněn, že je ve stavu „Neprošlo“ a za 30 dní bude zahájeno vynucování omezení. Nastane následující situace:

 1. Webmaster ihned opraví nebo odstraní část obtěžujícího chování a odešle web example.com ke kontrole. Toto je první kontrola.
 2. O 7 dní později přijdou výsledky kontroly a web zůstává ve stavu „Neprošlo“. Nyní zbývá 23 dní, než se zahájí vynucování omezení v Chromu, pokud problémy nebudou vyřešeny.
 3. O 3 dny později webmaster odstraní nebo opraví další problémy s obtěžujícím chování a odešle web k další kontrole. Toto je druhá kontrola. Web nyní po dobu 30 dní nebude možné odeslat ke kontrole. Pokud zůstane ve stavu „Neprošlo“, za 20 dní se v Chromu začnou vynucovat omezení.
 4. O 6 dní později přijdou výsledky kontroly a web zůstává ve stavu „Neprošlo“. Web teď ještě 24 dní nelze odeslat ke kontrole, ale omezení se v Chromu začnou vynucovat za 14 dní. Bohužel to znamená, že než bude možné znovu požádat o kontrolu webu, budou se v Chromu 10 dní vynucovat omezení.

Několik stavů „Neprošlo“ během jednoho roku

Od 19. června 2020 se po čtvrté změně stavu webu na „Neprošlo“ během jednoho roku (365 dní) začnou omezení vynucovat ihned a ke kontrole bude web možné odeslat až za 30 dnů.

Níže uvádíme, jak zjistit, kolikrát byl web během jednoletého období ve stavu „Neprošlo“ a jaký to na něj bude mít dopad:

 1. Ve chvíli posledního oznámení o stavu „Neprošlo“ se podívejte na předchozích 365 dní.
 2. Spočítejte, kolikrát se stav webu během uplynulých 365 dní změnil na „Neprošlo“ (včetně poslední změny na tento stav).
 3. V následující tabulce si přečtěte, kdy se začnou vynucovat omezení a kdy budete moci požádat o další kontrolu.
   

V tabulce níže najdete lhůty pro vynucování a kontrolu při několika stavech „Neprošlo“ za období jednoho roku.

Počet stavů „Neprošlo“ během jednoho roku (365 dní) Doba, za kterou se začnou vynucovat omezení Možnost požádat o kontrolu webu
1 30 dní Ihned po oznámení stavu „Neprošlo“
2 7 dní Ihned po oznámení stavu „Neprošlo“
3 0 dní (omezení se začnou vynucovat ihned) 24 hodin po oznámení stavu „Neprošlo“
4 a více* 0 dní (omezení se začnou vynucovat ihned) 30 dnů po oznámení stavu „Neprošlo“
* Od 19. června 2020

Výše uvedené časové rámce jsou zohledněny ve stavu Vynucení v horní části přehledu.

Když web odešlete ke kontrole, vynucování omezení se pozastaví, dokud kontrola nebude dokončena.

Příklad

Následující příklad ilustruje časový rámec vynucování omezení v Chromu, když se stav webu několikrát za rok změní mezi „Prošlo“ a „Neprošlo“.

Stav kontroly webu example.com se během jednoho roku již dvakrát změnil z „Prošlo“ na „Neprošlo“ a právě mu byl stav „Neprošlo“ udělen potřetí. 

Nastane následující situace:

 1. Protože se jedná o třetí stav „Neprošlo“ během jednoho roku, začnou se omezení vynucovat okamžitě.
 2. Webmaster obtěžující chování opraví nebo odstraní, ale po dobu 24 hodin od oznámení stavu „Neprošlo“ nemůže požádat o kontrolu. Během této doby bude vynucování omezení pokračovat.
 3. Po 24 hodinách webmaster web example.com odešle ke kontrole. 
 4. Stav webu se změní na „Probíhá kontrola“ a stav vynucování omezení se na dobu kontroly nastaví na „Pozastaveno“.
 5. Čtyři dny po odeslání ke kontrole přijdou výsledky a stav webu se změní na „Prošlo“.
 6. Stav vynucování je teď nastaven na „Vypnuto“. 

Pokud se stav webu ve stejném jednoletém období (365 dní) opět změní na „Neprošlo“, začnou se okamžitě vynucovat omezení a webmaster bude web moci odeslat ke kontrole až 30 dní po oznámení o stavu „Neprošlo“.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
5015260
false