Проверки за злоупотреби

Преглеждаме извадка от страниците ви

Проверките за злоупотреби не са изчерпателни – не преглеждаме всяка страница от сайта ви. Вместо това проверяваме извадка от страниците и генерираме отчет за откритите злоупотреби. (Ако състоянието на проверката е „Има нарушения“, можете да прегледате откритите от нас нарушения в графата „Какво открихме“ в отчета.) Когато изпратите сайта си за проверка, отново преглеждаме нова извадка от страниците, което означава, че може да намерим злоупотреби, които не сме открили при предишните проверки.

Информация за домейните и поддомейните

Отчетът за подвеждащи действия съдържа проблемите, засягащи основния домейн и всички страници от по-ниско ниво. Обърнете внимание, че когато изпратите сайта си за проверка, се преглежда целият му домейн, а не само поддомейните, за които имате регистрация. 

Научете повече за домейните на сайта си и за отчета за подвеждащи действия

Състояние на проверката

В горната част на отчета ще виждате едно от следните състояния:

Не е прегледано: Още не сме проверили сайта ви за злоупотреби. Злоупотребите подвеждат потребителите и трябва да бъдат премахнати от сайта ви. 

Няма нарушения: Проверили сме сайта ви и не сме открили значителен брой злоупотреби на страниците му. 

Има нарушения: Проверили сме сайта ви и сме открили голям брой злоупотреби. Трябва да отстраните проблемите възможно най-скоро и да изпратите сайта си за повторна проверка. Ако състоянието му не се промени, Chrome няма да позволява да се отварят нови прозорци и раздели и ще премахва всички реклами.

Предстои проверка: Сайтът ви е изпратен за проверка. Няма да можете да заявите нова проверка, докато не завършим тази. Ако състоянието на сайта ви е било „Има нарушения“, прилагането на наложената мярка може да бъде поставено на пауза през този период от време.

Първия път, когато състоянието на сайта ви е „Има нарушения“, ще изпратим имейл до регистрираните му собственици и потребители поне 30 календарни дни, преди да започне прилагането на наложената мярка от Chrome, и ще имате възможност да изпратите сайта си за повторна проверка.

Цикъл на проверката

Трябва да отстраните проблемите на сайта си и да го изпратите за проверка, ако са изпълнени следните две условия:

Обърнете внимание, че потребителите с ограничен достъп могат да преглеждат отчета, но не и да изпратят сайта за проверка.

Състояние на прилагането на наложената мярка от Chrome и изпращане за проверка

 • Когато състоянието на сайта ви е „Има нарушения“, можете да заявите проверка два пъти без каквото и да е забавяне. Ако състоянието му продължи да бъде „Има нарушения“, няма да можете да изпратите трета или последваща заявка за проверка в продължение на 30 дни след подаването на предходната заявка.
 • Прилагането на наложената мярка от Chrome започва на посочената в отчета за подвеждащи действия дата, ако състоянието на сайта ви остане „Има нарушения“. Научете повече за прилагането на наложената мярка за този отчет

Хронологичен ред на проверките и прилагане на наложената мярка от Chrome, ако състоянието на сайта ви е „Има нарушения“

 • Първа заявка за проверка: Прилагането на наложената мярка от Chrome е поставено на пауза, докато заявката ви се обработва. Ако след проверката състоянието е „Неуспешно“, веднага може да се изпрати втора заявка за проверка.
 • Втора заявка за проверка: Прилагането на наложената мярка от Chrome е на пауза, докато заявката ви се обработва. Ако след проверката състоянието е „Има нарушения“, в рамките на 30 дни не може да се изпрати трета заявка и прилагането на наложената мярка от Chrome започва на датата, посочена в отчета за подвеждащи действия.
 • Трета или последваща заявка за проверка: Не може да се подаде такава, докато не изминат 30 дни от изпращането на предходната заявка или докато състоянието на проверката на сайта ви не се промени от „Има нарушения“ на „Няма нарушения“.
Пример

Следният пример илюстрира как се прилага наложената мярка от Chrome, ако след няколко проверки не бъдат решени проблемите на сайт, чието състояние е „Има нарушения“.

Сайтът example.com получава известие, че състоянието на проверката е „Има нарушения“ и че прилагането на наложената мярка ще започне след 30 дни. След това се случва следното:

 1. Уеб администраторът незабавно коригира или премахва някои от злоупотребите и изпраща example.com за проверка. Това е първата проверка.
 2. Седем дни по-късно се получават резултатите от проверката и състоянието на сайта остава „Има нарушения“. Вече остават 23 дни, преди да започне прилагането на наложената мярка от Chrome, ако проблемите не бъдат отстранени.
 3. Три дни по-късно уеб администраторът премахва или коригира допълнителни злоупотреби и изпраща сайта за нова проверка. Това е втората проверка. Сайтът вече не може да бъде изпратен за проверка в продължение на 30 дни. Ако състоянието на сайта остане „Има нарушения“, прилагането на наложената мярка от Chrome започва след 20 дни.
 4. Шест дни по-късно се получават резултатите от проверката, като състоянието на сайта остава „Има нарушения“. Сайтът не може да бъде изпратен за нова проверка в продължение на 24 дни, но прилагането на наложената мярка от Chrome ще започне след 14 дни. За съжаление, това означава, че Chrome ще прилага наложената мярка в продължение на 10 дни, преди да може да се заяви нова проверка за сайта.

Многократни състояния „Има нарушения“ в рамките на една година

От 19 юни 2020 г., когато състоянието на сайта ви стане „Има нарушения“ за четвърти път в рамките на една година (365 дни), прилагането на наложената мярка ще започне незабавно и няма да можете да изпратите сайта си за проверка в продължение на 30 дни.

Ето как да разберете дали състоянието на сайта ви е било „Има нарушения“ много пъти в рамките на една година:

 1. Прегледайте 365 дни назад от момента на последното известие за състояние „Има нарушения“.
 2. Съберете броя пъти, когато състоянието на сайта ви се е променило на „Има нарушения“ през изминалите 365 дни, включително последния път.
 3. Използвайте таблицата по-долу, за да видите кога започва прилагането на наложената мярка и кога ще можете да заявите следващата проверка.
   

В таблицата по-долу са дефинирани прилагането на наложената мярка и хронологичният ред на проверките при многократни състояния „Има нарушения“ в рамките на една година.

Брой състояния „Има нарушения“ в рамките на една година (365 дни) Време, преди да започне прилагането на наложената мярка Възможност за заявяване на проверка на сайта
1 30 дни Незабавно след известието за състоянието „Има нарушения“
2 7 дни Незабавно след известието за състоянието „Има нарушения“
3 0 дни (незабавно прилагане на наложената мярка) 24 часа след известието за състоянието „Има нарушения“
4 или повече* 0 дни (незабавно прилагане на наложената мярка) 30 дни след известието за състоянието „Има нарушения“
* От 19 юни 2020 г.

Обърнете внимание, че горепосочената времева рамка е взета предвид в състоянието Наложена мярка в горната част на отчета.

Когато изпратите сайта си за проверка, до приключването ѝ прилагането на наложената мярка се поставя на пауза.

Пример

Следният пример илюстрира времевата рамка за прилагането на наложената мярка от Chrome, когато сайтът няколко пъти преминава между състоянията „Има нарушения“ и „Няма нарушения“ в рамките на една година.

Състоянието на проверката на сайта example.com е преминало от „Няма нарушения“ в „Има нарушения“ два пъти в рамките на една година и току-що това е станало за трети път. 

След това се случва следното:

 1. Тъй като това е третото състояние „Има нарушения“ в рамките на една година, прилагането на наложената мярка започва незабавно.
 2. Уеб администраторът поправя или премахва злоупотребите, но не може да изпрати сайта за проверка в продължение на 24 часа след известието за състоянието „Има нарушения“. През този период прилагането на наложената мярка продължава.
 3. След 24 часа уеб администраторът изпраща example.com за проверка. 
 4. Състоянието на сайта се променя на „Предстои проверка“ и прилагането на наложената мярка се поставя на пауза, докато сайтът се проверява.
 5. Четири дни след изпращането се получават резултатите от проверката и състоянието на сайта вече е „Няма нарушения“.
 6. Състоянието на прилагането на наложената мярка преминава към „Изключено“. 

Ако през този едногодишен период (365 дни) състоянието на сайта ви отново стане „Има нарушения“, прилагането на наложената мярка ще започне незабавно и уеб администраторът няма да може да изпрати сайта за проверка в продължение на 30 дни след съответното известие за състоянието.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?