Giới thiệu về Báo cáo trải nghiệm quảng cáo

Xem video: Giới thiệu về Báo cáo trải nghiệm quảng cáo

Introduction to the Ad Experience Report

Làm cách nào để truy cập vào Báo cáo trải nghiệm quảng cáo?

  1. Truy cập vào https://www.google.com/webmasters/tools/ad-experience-unverified
  2. Ở bảng điều khiển bên trái, trong phần "Trải nghiệm quảng cáo", hãy chọn Thiết bị để bàn hoặc Thiết bị di động để xem Báo cáo cho từng môi trường.
  3. Nếu bạn có nhiều sản phẩm trang web được Search Console xác minh, hãy chọn một sản phẩm có trải nghiệm quảng cáo mà bạn muốn xem.

Tìm hiểu thêm về cách truy cập và sử dụng Báo cáo trải nghiệm quảng cáo.

Trải nghiệm quảng cáo là gì?

Trải nghiệm quảng cáo là sự kết hợp giữa hành vi và bố cục trang web, nội dung và quảng cáo mà người dùng của bạn nhìn thấy. Trải nghiệm quảng cáo có thể là kết quả trực tiếp của những quảng cáo được quản lý trên các trang của bạn (chẳng hạn, quảng cáo video tự động phát có âm thanh) hoặc cách thức triển khai quảng cáo trên trang web (ví dụ: mật độ quảng cáo cao trên thiết bị di động).

Nghiên cứu cho thấy những trải nghiệm quảng cáo hay gây phiền toái hoặc làm mất tập trung có thể khiến khách truy cập không muốn quay lại trang web nữa.

Theo Báo cáo trải nghiệm quảng cáo, “Quảng cáo” là nội dung quảng bá hiển thị trên trang web do một giao dịch thương mại với bên thứ ba.

Trải nghiệm quảng cáo nào làm phiền khách truy cập của tôi?

Nghiên cứu cho thấy không phải trải nghiệm quảng cáo nào cũng gây phiền toái cho người dùng, mà chỉ những trải nghiệm chứa một số thuộc tính nhất định. Ví dụ: các trải nghiệm quảng cáo làm gián đoạn, gây mất tập trung hoặc ngăn quyền kiểm soát của người dùng được cho là gây phiền toái, trong khi những quảng cáo cùng tồn tại liền mạch với nội dung lại được ưa thích hơn.   

Hãy xem danh sách các trải nghiệm quảng cáo được xác định trong Báo cáo trải nghiệm quảng cáo.

Tại sao Google thực hiện việc này?

Báo cáo trải nghiệm quảng cáo liệt kê các trải nghiệm quảng cáo trên trang web được xác định là vi phạm Tiêu chuẩn quảng cáo tốt hơn, một loạt trải nghiệm quảng cáo mà Liên minh cho quảng cáo tốt hơn xác định là hay gây phiền toái cho người dùng. Bằng cách khắc phục những trải nghiệm quảng cáo này, khách truy cập sẽ cảm thấy thích thú hơn khi truy cập vào trang web của bạn và khả năng họ quay lại sẽ tăng lên. Ngoài ra, bạn cũng góp phần cải thiện tình trạng tổng thể của hệ sinh thái trực tuyến.

Báo cáo trải nghiệm quảng cáo hoạt động như thế nào?

Nếu trang web của bạn đã được xem xét và trạng thái là "Không đạt", thì Báo cáo trải nghiệm quảng cáo sẽ liệt kê những trải nghiệm quảng cáo mà chúng tôi phát hiện thấy trên trang web có khả năng gây phiền toái hoặc đánh lừa khách truy cập. (Lưu ý rằng có thể có các trải nghiệm quảng cáo gây phiền toái hoặc đánh lừa khác trên trang web mà chúng tôi không phát hiện thấy trong quá trình xem xét). Đối với mỗi trải nghiệm quảng cáo đã liệt kê, chúng tôi sẽ bao gồm một định nghĩa ngắn gọn và URL của trang phát hiện thấy trải nghiệm đó. Khi có thể, chúng tôi cũng bao gồm hình ảnh và/hoặc video ngắn cho thấy giao diện của trải nghiệm quảng cáo trên trang web của bạn. 

Ví dụ: bạn có thể thấy tùy chọn “Quảng cáo video tự động phát có âm thanh”, cùng với nội dung mô tả, URL của trang phát hiện thấy trải nghiệm quảng cáo và một video cho thấy giao diện của trải nghiệm quảng cáo trên trang web của bạn, nếu có.

Sau khi bạn xác định được nguyên nhân gây ra trải nghiệm quảng cáo không tốt, hãy khắc phục vấn đề. Khi bạn khắc phục xong tất cả trải nghiệm quảng cáo, hãy yêu cầu xem xét lại trang web của mình.

Tìm hiểu về cách truy cập và sử dụng Báo cáo trải nghiệm quảng cáo.

Làm cách nào để khắc phục vấn đề?

Nhìn chung, hãy làm việc với quản trị viên web hoặc chuyên gia điều hành quảng cáo, mặc dù quy trình làm việc còn phụ thuộc vào cách thiết lập tổ chức của bạn và trải nghiệm quảng cáo cụ thể. Sau khi khắc phục tất cả vấn đề, bạn cần gửi yêu cầu xem xét trang web. Lưu ý rằng khi bạn làm vậy, quá trình xem xét sẽ diễn ra trên toàn bộ miền trang web, chứ không chỉ trên miền phụ mà bạn đã đăng ký.

Sau đó, chúng tôi sẽ tiến hành xem xét lại trang web của bạn và cho bạn biết nếu vẫn còn vấn đề. 

Tìm hiểu thêm về cách khắc phục vấn đề và gửi đi xem xét.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?