Sprawdzanie widoczności reklamy

Widoczność reklam na komputery i reklam mobilnych

W przypadku środowiska komputerowego i mobilnego listy irytujących reklam są różne. Migające reklamy animowane uważa się np. za bardziej irytujące, gdy są wyświetlane na urządzeniach mobilnych niż na ekranach komputerów, dlatego organizacja Coalition for Better Ads uwzględniła je w wytycznych Better Ads Standards dotyczących reklam mobilnych, ale nie w dotyczących reklam na komputery.

Dlatego sprawdzamy strony zarówno w mobilnej, jak i komputerowej wersji witryny, a stan pokontrolny obu tych środowisk możesz sprawdzić w raporcie na temat widoczności reklamy. 

Sprawdzamy tylko próbkę Twoich stron

Kontrole reklam nie są całościowe – nie sprawdzamy wszystkich stron kontrolowanej witryny, lecz tylko ich próbkę, po czym zgłaszamy wszystkie znalezione problemy z widocznością reklam. Jeśli Twoja witryna otrzymała po kontroli stan „Failing” (Stwierdzono naruszenia), wykryte przez nas przypadki naruszenia możesz znaleźć w kolumnie „What we found” (Znalezione problemy) raportu. Gdy prześlesz witrynę do sprawdzenia, skontrolujemy nową próbkę jej stron, co oznacza, że możemy znaleźć problemy z widocznością reklam, których nie wykryliśmy podczas poprzednich kontroli.

Informacje o domenach i subdomenach

Raport na temat widoczności reklamy wskazuje problemy, które mogą występować na stronach w różnych obszarach witryny, w tym w domenie głównej. Pamiętaj, że przesyłając swoją witrynę do sprawdzenia, przesyłasz w rzeczywistości całą domenę, w której się znajduje – nie tylko subdomeny zarejestrowane na Ciebie. 

Więcej informacji o domenach witryny i raporcie na temat widoczności reklamy

Stan pokontrolny

Na górze raportu zobaczysz jeden z tych stanów:

Not reviewed (Nie sprawdzono): nie sprawdziliśmy jeszcze Twojej witryny pod kątem widoczności reklam. Zalecamy profilaktyczne naprawienie wszystkich reklam pod tym względem przed jej sprawdzeniem. 

Passing (Brak naruszeń): sprawdziliśmy witrynę i nie znaleźliśmy na jej stronach zbyt wielu irytujących reklam. 

Failing (Stwierdzono naruszenia): sprawdziliśmy witrynę i znaleźliśmy wiele reklam, które naruszają standardy Better Ads Standards. Musisz jak najszybciej wyeliminować wskazane problemy i przesłać witrynę do kolejnej kontroli. Jeśli stan witryny się nie zmieni, Chrome będzie odfiltrowywać reklamy.

Review pending (Oczekuje na sprawdzenie): witryna została przesłana do sprawdzenia. Dopóki jej nie sprawdzimy, nie możesz jej przesłać po raz kolejny. Jeśli witryna miała stan „Failing” (Stwierdzono naruszenia), filtrowanie reklam może zostać wstrzymane na czas kontroli.

Uwaga: jeśli w wyniku kontroli witryna otrzyma stan „Stwierdzono naruszenia”, wyślemy e-maila do jej zarejestrowanych właścicieli i użytkowników na co najmniej 30 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem filtrowania reklam, by umożliwić przesłanie witryny do sprawdzenia pod kątem widoczności reklam.

Cykl kontroli

Napraw błędy w witrynie i prześlij ją do sprawdzenia, jeśli:

Użytkownicy z ograniczonymi uprawnieniami mogą wyświetlać raport, ale nie mogą przesłać witryny do sprawdzenia.

Jak często można przesyłać witrynę do sprawdzenia

O sprawdzenie witryny bez opóźnień możesz poprosić dwa razy. Jeśli potem nadal będzie miała stan „Failing” (Stwierdzono naruszenia), trzeba będzie odczekać 30 dni od przesłania ostatniej prośby o sprawdzenie, zanim będzie można przesłać ją ponownie.  

Stan filtrowania reklam i przesyłanie do sprawdzenia

Jeśli witryna ma stan „Failing” (Stwierdzono naruszenia), filtrowanie reklam jest wstrzymywane na czas przetwarzania prośby. Jednak po przesłaniu drugiej prośby obowiązuje 30-dniowy okres, w którym nie możesz przesłać witryny do kolejnego sprawdzenia. Jeśli w ciągu tych 30 dni nadal będzie miała stan „Stwierdzono naruszenia”, w dniu wskazanym w raporcie na temat widoczności reklamy rozpocznie się filtrowanie reklam.

Sprawdzanie terminów kontroli witryny i stan filtrowania reklam, gdy witryna ma stan „Stwierdzono naruszenia”

 • Pierwsze przesłanie witryny do sprawdzenia: filtrowanie reklam jest wstrzymywane na czas przetwarzania prośby. Jeśli po kontroli witryna otrzyma stan „Failing” (Stwierdzono naruszenia), drugą prośbę o jej sprawdzenie możesz przesłać od razu.
 • Drugie przesłanie witryny do sprawdzenia: filtrowanie reklam jest wstrzymywane na czas przetwarzania prośby. Jeśli po kontroli witryna otrzyma stan „Failing” (Stwierdzono naruszenia), musisz odczekać 30 dni, zanim będzie można przesłać ją po raz trzeci, a filtrowanie reklam rozpocznie się w dniu wskazanym w raporcie na temat widoczności reklamy.
 • Trzecie i kolejne przesłanie witryny do sprawdzenia: witrynę możesz przesłać do sprawdzenia po 30 dniach od poprzedniej kontroli lub zmiany jej stanu z „Failing” (Stwierdzono naruszenia) na „Passing” (Brak naruszeń).

 

Przykład

Na poniższym przykładzie pokazano, jak przebiega filtrowanie reklam, jeśli wielokrotne kontrole witryny nie doprowadziły do rozwiązania dotyczących jej problemów i nadal ma ona stan „Failing” (Stwierdzono naruszenia).

Użytkownicy i właściciele witryny example.com otrzymują powiadomienie, że otrzymała ona stan „Failing” (Stwierdzono naruszenia) i za 30 dni rozpocznie się filtrowanie reklam. Wtedy:

 1. Menedżer operacyjny ds. reklam natychmiast poprawia lub usuwa niektóre reklamy i przesyła witrynę example.com do sprawdzenia. To jest pierwsza kontrola.
 2. Siedem dni później przychodzą wyniki kontroli. Witryna nadal ma stan „Failing” (Stwierdzono naruszenia). Jeśli problemy nie zostaną rozwiązane, do rozpoczęcia filtrowania reklam pozostały 23 dni.
 3. Trzy dni później menedżer operacyjny ds. reklam usuwa lub poprawia kolejne reklamy i przesyła witrynę do kolejnego sprawdzenia. To jest druga kontrola. Od teraz trzeba poczekać 30 dni, zanim będzie można przesłać witrynę do kolejnego sprawdzenia. Jeśli po kontroli nadal będzie ona miała stan „Failing” (Stwierdzono naruszenia), filtrowanie reklam rozpocznie się za 20 dni.
 4. Sześć dni później przychodzą wyniki kontroli witryny, według których nadal ma ona stan „Failing” (Stwierdzono naruszenia). Nie można jej przesłać do następnego sprawdzenia jeszcze przez 24 dni, a filtrowanie reklam rozpocznie się za 14 dni, czyli 10 dni wcześniej, niż będzie można przesłać witrynę do kolejnej kontroli.

Wiele zmian stanu na „Stwierdzono naruszenia” w ciągu jednego roku

Od maja 2019 r. za każdym razem, gdy stan witryny w ciągu jednego roku (365 dni) zmieni się z „Nie sprawdzono” lub „Brak naruszeń” na „Stwierdzono naruszenia”, nastąpi skrócenie czasu na wyeliminowanie problemów i zgłoszenie witryny do sprawdzenia. Dodatkowo, jeśli w ciągu jednego roku Twoja witryna co najmniej trzy razy zmieni stan na „Stwierdzono naruszenia”, przez 24 godziny nie będzie można zgłosić jej do ponownego sprawdzenia.

Gdy po raz pierwszy w ciągu jednego roku Twoja witryna zmieni stan na „Stwierdzono naruszenia”, będziesz mieć 30 dni na wyeliminowanie problemów i zgłoszenie jej do sprawdzenia, zanim rozpocznie się w niej filtrowanie reklam. Gdy nastąpi to po raz drugi, będziesz mieć siedem dni, a od trzeciego takiego przypadku w ciągu jednego roku filtrowanie reklam rozpocznie się natychmiast i przez 24 godziny nie będzie można zgłosić witryny do ponownego sprawdzenia.

W poniższej tabeli podano te ramy czasowe.

Liczba zmian stanu na „Stwierdzono naruszenia” w ciągu jednego roku Czas, po którym rozpocznie się filtrowanie reklam Możliwość zgłoszenia witryny do sprawdzenia
1 30 dni Natychmiast po otrzymaniu powiadomienia o zmianie stanu na „Stwierdzono naruszenia”
2 Siedem dni Natychmiast po otrzymaniu powiadomienia o zmianie stanu na „Stwierdzono naruszenia”
3 Zero dni (natychmiastowe rozpoczęcie filtrowania reklam) 24 godziny po otrzymaniu powiadomienia o zmianie stanu na „Stwierdzono naruszenia”


Pamiętaj, że powyższe ramy czasowe są uwzględniane przy podawaniu stanu Filtrowanie reklam na górze raportu.

Gdy prześlesz witrynę do sprawdzenia, filtrowanie reklam zostanie wstrzymane aż do zakończenia kontroli.

Przykład

W tym przykładzie przedstawiono ramy czasowe filtrowania reklam przez Chrome w sytuacji, gdy witryna wielokrotnie zmieniała stan z „Brak naruszeń” na „Stwierdzono naruszenia” w ciągu jednego roku.

Stan witryny example.com już dwa razy w ciągu jednego roku zmienił się z „Brak naruszeń” na „Stwierdzono naruszenia” i właśnie nastąpiło to po raz trzeci. 

Wtedy:

 1. Jest to już trzecia zmiana stanu na „Stwierdzono naruszenia” w ciągu jednego roku, więc filtrowanie reklam rozpoczyna się natychmiast.
 2. Webmaster eliminuje problemy z widocznością reklam, ale nie może przesłać witryny do sprawdzenia przed upływem 24 godzin od otrzymania powiadomienia o zmianie jej stanu na „Stwierdzono naruszenia”. W tym czasie trwa filtrowanie reklam.
 3. Po 24 godzinach webmaster przesyła witrynę example.com do sprawdzenia. 
 4. Stan witryny zmienia się na „Oczekuje na sprawdzenie”, a stan filtrowania reklam – na „Wstrzymane” do czasu zakończenia kontroli.
 5. Po czterech dniach od przesłania witryny do sprawdzenia pojawiają się wyniki kontroli – stan witryny zmienia się teraz na „Brak naruszeń”.
 6. Stan filtrowania reklam zmienia się teraz na „Wyłączone”. 

Jeśli w ciągu tego roku witryna po raz kolejny zmieni stan na „Stwierdzono naruszenia”, filtrowanie reklam rozpocznie się natychmiast, a webmaster ponownie nie będzie mógł przesłać witryny do sprawdzenia przed upływem 24 godzin.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?