Nhãn hiệu của Google

* Trường bắt buộc

Nếu bạn tìm thấy một trang web sử dụng nhãn hiệu của Google một cách không phù hợp, chúng tôi muốn nghe về điều đó. Chúng tôi đánh giá cao việc bạn dành thời gian báo cáo sự cố này.

Đối với các sự cố về nhãn hiệu không phải của Google, hãy liên hệ với quản trị viên web của trang web có chứa nhãn hiệu đó. Khi quản trị viên web đã thay đổi các trang được đề cập, kết quả tìm kiếm của Google sẽ tự động phản ánh sự thay đổi này trong lần tới khi Google thu thập thông tin trang web này.

Vui lòng nhập một địa chỉ email hợp lệ.
Vui lòng cung cấp URL của bạn.
Một số thông tin tài khoản và hệ thống sẽ được gửi đến Google. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà bạn cung cấp để giúp xử lý các vấn đề kỹ thuật và cải thiện dịch vụ theo Chính sách quyền riêng tưĐiều khoản dịch vụ của chúng tôi.
Thông tin thêm