Thay đổi tùy chọn thông báo trên Google

Khi tìm kiếm thông tin về chương trình truyền hình hoặc trò chơi điện tử bạn yêu thích trên Google, bạn có thể nhận được thông báo về chủ đề đó.

Lưu ý quan trọng: Chỉ một số chủ đề thịnh hành như con người, địa điểm hoặc sự vật mới có thông báo.

Bên cạnh một chủ đề, hãy nhấn vào biểu tượng Nhận thông báo để nhận thông báo.

Ngừng nhận thông báo về một chủ đề cụ thể

Nếu không muốn nhận thông báo về một chủ đề cụ thể, bạn có thể thay đổi tùy chọn thông báo.

Trong ứng dụng Google

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Google Tìm kiếm.
 2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Cài đặt sau đó Thông báo sau đó Thông báo mà bạn đã chọn nhận.
 3. Để xóa thông báo, hãy nhấn vào biểu tượng Xóa ở bên phải của chủ đề.

Trên google.com

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy truy cập vào google.com.
 2. Tìm một chủ đề.
 3. Nhấn vào Bật thông báo để ngừng nhận thông báo về chủ đề đó.

Bật hoặc tắt thông báo

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Google Tìm kiếm.
 2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Cài đặtsau đó Thông báo sau đó Thông báo.
 3. Chọn thông báo bạn muốn bật hoặc tắt:
  • Tất cả : Ở trên cùng, hãy bật hoặc tắt tùy chọn Hiển thị thông báo .
  • Một hoặc nhiều: Bên cạnh một chủ đề, hãy bật hoặc tắt thông báo.

Xóa hoạt động thông báo của bạn 

 1. Trên thiết bị của bạn, hãy truy cập vào myactivity.google.com.
 2. Nhấn vào Hoạt động khác trên Google.
 3. Trong phần "Mối quan tâm và thông báo", hãy nhấn vào Xóa.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?