Makinig sa mga podcast gamit ang CarPlay

Makinig sa mga podcast sa iyong kotse gamit ang Apple CarPlay. Gamitin ang CarPlay para makinig sa mga podcast kung saan ka naka-subscribe, podcast na nasa iyong queue, at na-download na podcast.

Ang kailangan mo para magamit ang CarPlay

Makinig sa mga podcast

Mahalaga: Gamitin ang iyong telepono para pamahalaan ang mga podcast mo, at para maghanap, mag-download, at mag-queue ng mga episode para sa iyong biyahe.
Mag-play ng mga bagong episode

Para ipakita ang mga bagong episode ng mga podcast kung saan ka naka-subscribe:

 1. Sa CarPlay, buksan ang app na Mga Google Podcast Mga Google podcast.
 2. Piliin ang Mga bagong episode Home.
 3. Pumili ng episode.
Mag-play ng mga episode ng mga podcast na nasa iyong queue

Tip: Gamitin ang iyong telepono para mag-queue ng mga episode para sa biyahe mo

 1. Sa CarPlay, buksan ang app na Mga Google Podcast Mga Google podcast.
 2. Piliin ang Iyong queue Listahan.
 3. Pumili ng episode.
I-play ang iyong mga subscription

Tip: Para ipakita ang mga bagong episode ng mga podcast kung saan naka-subscribe, piliin ang Mga bagong episode Home.

 1. Sa CarPlay, buksan ang app na Mga Google Podcast Mga Google podcast.
 2. Piliin ang Aktibidad Aktibidad at pagkatapos ay Mga Subscription.
 3. Para tingnan ang mga available na episode mula sa isang publisher, pumili ng podcast.
Mag-play ng mga na-download na episode

Tip: Gamitin ang iyong telepono para mag-download ng mga episode.

 1. Sa CarPlay, buksan ang app na Mga Google Podcast Mga Google podcast.
 2. Piliin ang Aktibidad Aktibidad at pagkatapos ay Mga Download.
 3. Pumili ng episode.
Ipagpatuloy ang mga sinimulang episode
 1. Sa CarPlay, buksan ang app na Mga Google Podcast Mga Google podcast.
 2. Piliin ang Aktibidad Aktibidad at pagkatapos ay Isinasagawa.
 3. Pumili ng episode.