Maranasan ang 3D at augmented reality sa Search

Kapag naghanap ka sa Google, puwede mong tingnan ang ilang resulta sa 3D at augmented reality (AR).

Ang kailangan mo

Maghanap ng at makipag-interact sa mga 3D na resulta

  1. Sa iyong Android phone, pumunta sa google.com o buksan ang Google app mo Google app.
  2. Maghanap ng hayop, bagay, o lugar.
  3. Kung may available na 3D na resulta, i-tap ang Tingnan sa 3D Tingnan sa 3D.
  4. Para makipag-interact sa 3D na resulta sa AR, i-tap ang Tingnan sa iyong space.
  5. Sundin ang mga tagubilin sa screen.

Ano ang available sa AR

Mahalaga: Available ang feature na ito sa ilang wika.

Narito ang ilang halimbawa ng mga bagay na puwede mong hanapin at maranasan sa AR:

Mga hayop sa lupa

Tigre, giant panda, leopard, kambing, cheetah, bisiro, brown bear, timber wolf, Shetland pony, sawa, Arabian horse, raccoon, hedgehog, at usa

Mga hayop sa ilalim ng tubig at wetland

Mallard duck, buwaya, great white shark, pugita, angler fish, at pagong

Mga Ibon

Macaw, emperor penguin, at agila

Mga alagang hayop

Pomeranian, golden retriever, labrador, rottweiler, French bulldog, pug, at pusa

Mga anatomical system ng tao

Digestive system, respiratory system, endocrine system, reproductive system ng babae, nervous system, lymphatic system, reproductive system ng lalaki, integumentary system, excretory system, peripheral nervous system, urinary system, skeletal system, muscular system, at circulatory system ng tao

Mga cellular structure

Mitochondrion, prokaryote, endoplasmic reticulum, bacterium, eukaryote, plant cell, rough endoplasmic reticulum, nucleolus, flagellum, cell membrane, animal cell, Golgi apparatus, ribosomes, smooth endoplasmic reticulum, chromatin, nuclear membrane, fimbria, bacterial capsule, plasmids, central vacuole, cristae, plasma membrane, cell wall, at cisternae

Mga termino sa chemistry

Functional group, Organic chemistry, Methyl acetate, Propanol, Salicylic acid, 1-Bromobutane, Hydrocarbon, Alkane, Electrolyte, Ionic bonding, Covalent bond, Chemical bond, Metallic bonding, Chemical compound, Ethene, Orbital hybridisation, at Quantum mechanical model

Mga termino sa biology

Monocotyledon, Dicotyledon, Eukaryotic chromosome structure, Red blood cell, Monocyte, Neutrophil, Basophil, at Eosinophil

Mga termino sa physics

Solenoid

Mga pangkulturang heritage site

Chichén Itzá, Brandenburg Gate, Thomas Jefferson Memorial, Gateway of India, Chauvet Cave, at Ahu Nau Nau

Mga pangkulturang bagay

Apollo 11 command module at Neil Armstrong