Tìm thông tin chi tiết về hình ảnh trên Google Hình ảnh

Bạn có thể tìm thấy thông tin về một hình ảnh khi chủ sở hữu hình ảnh hoặc trang web trên Google Tìm kiếm cung cấp thông tin đó. Chủ sở hữu hình ảnh có thể chia sẻ những thông tin như tác giả của hình ảnh, bản quyền, chi tiết về giấy phép, cùng nhiều thông tin khác. 

Tìm hiểu thêm về nguồn hình ảnh

Thông tin chi tiết của hình ảnh là do 2 nguồn cung cấp:

Tìm hiểu cách báo cáo thông tin về giấy phép hoặc bản quyền mà bạn cho là không chính xác.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?