Finn informasjon om bilder på Google

Du kan finne bildeinformasjon på Google Søk når eieren av bildet oppgir det. Bildeinformasjon kan inkludere bildekrediteringer, opphavsrett og lisensdetaljer.

Finn ut mer om bildekilder

Bildeinformasjon kommer fra to kilder: Finn ut hvordan du rapporterer lisens- eller opphavsrettsinformasjon du mener er feil.
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
false
false
true
100334
false
false