Find oplysninger om billeder i Google Billeder

Du kan finde oplysninger om et billede, når ejeren af et billede eller website i Google Søgning har angivet dem. Billedindehavere kan angive, men er ikke begrænset til, følgende oplysninger: Billedkrediteringer, ophavsret, licensoplysninger og andre oplysninger. 

Få flere oplysninger om billedkilder

Billedoplysningerne stammer fra to kilder:

Få flere oplysninger om, hvordan du rapporterer oplysninger om licenser eller ophavsret, som du mener er forkerte.