Quản lý podcast trong Google Podcasts

Tải các tập podcast xuống

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở Google Podcasts Podcast trên Google Podcasts.
 2. Nhấn vào một podcast sau đó Tìm một tập podcast sau đó chọn biểu tượng Tải xuống Tải xuống.

Tự động tải tập podcast xuống

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở Google Podcasts Podcast trên Google Podcasts.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Trang chủ Trang chủ.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn sau đó Tùy chọn cài đặt của Podcast.
 4. Trong phần "Nội dung tải xuống", hãy nhấn vào Tự động tải xuống.
 5. Trong phần "Cài đặt chung", hãy chọn tùy chọn bạn muốn. Bạn có thể tự động tải xuống:
  • Các tập mới trong podcast bạn đã đăng ký.
  • Chỉ khi dùng Wi-Fi
  • Các tập trong hàng đợi của bạn.
 6. Trong phần "Podcast bạn đã đăng ký", hãy chọn các podcast mà bạn muốn tự động tải xuống.

Thay đổi thời điểm xóa tập podcast đã tải xuống

Theo mặc định, Google Podcasts sẽ xóa các tập đã tải xuống:

 • 24 giờ sau khi bạn đã nghe hết các tập này.
 • 30 ngày sau khi bạn tải các tập này xuống.

Để thay đổi các tùy chọn cài đặt này, hãy làm như sau:

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở Google Podcasts Podcast trên Google Podcasts.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Trang chủ Trang chủ.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn sau đó Tùy chọn cài đặt của Podcast.
 4. Nhấn vào tùy chọn Xóa các tập đã nghe hết rồi chọn khoảng thời gian.
 5. Nhấn vào tùy chọn Xóa các tập chưa nghe hết rồi chọn khoảng thời gian.

Xóa các tập podcast đã tải xuống

Để xóa:

 • Một tập cụ thể, hãy làm như sau:
  1. Nhấn vào tập podcast đó.
  2. Nhấn vào biểu tượng Đã tải xuống Đã tải xuống sau đó Xóa tập đã tải xuống.
 • Tất cả các tập đã tải xuống, hãy làm như sau:
  1. Nhấn vào biểu tượng Hoạt động Hoạt động sau đó Nội dung tải xuống.
  2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Xóa tất cả.

Hủy đăng ký podcast

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở Google Podcasts Podcast trên Google Podcasts.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Hoạt động Hoạt động sau đó Đăng ký.
 3. Vuốt podcast sang trái để hủy đăng ký.

Hẹn giờ ngủ

Để lưu tiến trình nghe của một tập podcast, bạn có thể hẹn giờ ngủ.

 1. Hãy nhấn vào tập podcast bạn đang nghe ở dưới cuối màn hình.
 2. Di chuyển xuống phía dưới cùng, sau đó nhấn vào biểu tượng Ngủ Ngủ.
 3. Đặt đồng hồ hẹn giờ hoặc nhấn vào tùy chọn Kết thúc tập này.
 4. Nhấn vào Bắt đầu.

Làm được nhiều việc hơn với Google Podcasts

Truy cập vào trang web của một podcast

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở Google Podcasts Podcast trên Google Podcasts.
 2. Mở trang của podcast đó.
 3. Nhấn vào biểu tượng Truy cập vào trang web Truy cập vào trang web.

Bật hoặc tắt tùy chọn đề xuất được cá nhân hóa

Khi bạn đăng nhập vào Tài khoản Google của mình, Google có thể đề xuất podcast dựa trên:

 • Lịch sử sử dụng Google Podcasts của bạn
 • Hoạt động của bạn trên các sản phẩm của Google (nếu bạn đã bật tùy chọn Hoạt động trên web và ứng dụng).
Tìm hiểu cách kiểm soát hoạt động trong tài khoản của bạn.

Để bật hoặc tắt tùy chọn đề xuất dành riêng cho bạn, hãy làm như sau:

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở Google Podcasts Podcast trên Google Podcasts.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Trang chủ Trang chủ.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn sau đó Tùy chọn cài đặt của Podcast.
 4. Trong phần “Khám phá”, hãy bật hoặc tắt tùy chọn Hiển thị những đề xuất phù hợp.

Bài viết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?