Správa Podcastov Google

Tip: Ak chcete získať najnovšie funkcie Podcastov, aktualizujte aplikáciu Google.

Sťahovanie epizód

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte Podcasty Google Podcasty Google.
 2. Klepnite na požadovaný podcast a potom epizódu a potom Stiahnuť Stiahnuť.

Automatické sťahovanie epizód

Môžete automaticky sťahovať nové epizódy obľúbených podcastov.

 1. Otvorte Podcasty Google Podcasty Google klepnite na Domov Domov.
 2. Vpravo hore klepnite na profilovú fotku alebo iniciály.
 3. Klepnite na Nastavenia podcastov a potom Automatické sťahovanie.
 4. Zapnite Automaticky sťahovať nové epizódy.
 5. V časti Vaše odbery zapnite podcasty, ktoré chcete automaticky sťahovať.

Ako zmeniť, kedy sa stiahnuté súbory odstránia

Podcasty Google predvolene odstraňujú stiahnuté epizódy:

 • 24 hodín po vypočutí
 • 30 dní po stiahnutí

Ak chcete tieto časy zmeniť:

 1. Vpravo hore klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciály a potom Nastavenia Nastavenia.
 2. Klepnite na Odstrániť vypočuté epizódy a vyberte požadovaný čas.
 3. Klepnite na Odstrániť nevypočuté epizódy a potom vyberte požadovaný čas.

Odstránenie stiahnutých epizód

Ak chcete odstrániť:

 • Konkrétnu epizódu:
  1. Klepnite na príslušnú epizódu.
  2. Klepnite na Stiahnuté Stiahnuté a potom Odstrániť stiahnutý súbor.
 • Všetky stiahnuté epizódy:
  1. Klepnite na položku Aktivita Aktivita a potom Stiahnuté súbory.
  2. Klepnite na Viac Viac a potom Odstrániť všetko.

Zrušenie odberu podcastov

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte Podcasty Google Podcasty Google.
 2. Dole klepnite na položky Aktivita Aktivita a potom Odbery.
 3. Vpravo hore klepnite na Upraviť Upraviť.
 4. Ak chcete zrušiť odber:
  • Jedného podcastu: klepnite vedľa príslušného podcastu na Zrušiť odber Zrušiť odber;
  • Viacerých podcastov: vyberte každý podcast a potom klepnite na Zrušiť odber viacerých Zrušiť viacero odberov.

Pridanie podcastu na plochu

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte Podcasty Google Podcasty Google.
 2. Otvorte stránku podcastu.
 3. Klepnite na Viac Viac a potom Pridať na plochu.

Ak chcete podcast vymazať z plochy, presuňte ho na Odstrániť.

Nastavenie časovača režimu spánku

Pri počúvaní epizódy si môžete nastaviť časovač režimu spánku, aby ste nestratili prehľad o čase.
 1. Pri počúvaní klepnite v dolnej časti na príslušnú epizódu.
 2. Posuňte zobrazenie nadol a potom klepnite na Režim spánku Režim spánku.
 3. Nastavte časovač alebo klepnite na Koniec tejto epizódy.
 4. Klepnite na Spustiť.

Správa ďalších nastavení podcastov

Používanie Podcastov Google v tmavom režime

Tmavý režim je k dispozícii v Androide 9 a novšom.

V Androide 10 a novšom

 1. Spustite aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na položku Obrazovka.
 3. Zapnite Tmavý motív
Ak Podcasty Google tmavý motív nepoužijú, skúste nastaviť motív aplikácie Google na Predvolené nastavenie systému. Ďalšie informácie o nastaveniach aplikácie Google

V Androide 9

Ak chcete zapnúť tmavý režim, zapnite v zariadení šetrič batérie. Ako zapnúť šetrič batérie

Ako prejsť na web podcastu

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte Podcasty Google Podcasty Google.
 2. Otvorte stránku podcastu.
 3. Klepnite na Navštíviť web Navštíviť web.

Podporenie podcastu príspevkom

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte Podcasty Google Podcasty Google.
 2. Otvorte stránku podcastu.
 3. Klepnite na Darovať a otvorte tak stránku s darmi.

Tip: Stránku s darmi nemajú všetky podcasty.

Ako fungujú prispôsobené odporúčania

Keď sa prihlásite do účtu Google, Google vám môže odporúčať podcasty. Odporúčania sú založené na vašej histórii počúvania v Podcastoch Google a ak máte zapnutú aktivitu na internete a v aplikáciách, aj vašej aktivite v službách Googlu. Ako ovládať aktivitu v účte

Postup zapnutia alebo vypnutia prispôsobených odporúčaní:

 1. V telefóne alebo tablete otvorte Podcasty Google Podcasty Google.
 2. Vpravo hore klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciály a potom Nastavenia podcastov.
 3. V časti Preskúmať zapnite alebo vypnite Zobrazovať prispôsobené odporúčania.

Súvisiace články