Správa podcastov v Podcastoch Google

Tip: Ak chcete získať najnovšie funkcie Podcastov, aktualizujte aplikáciu Google.

Download Podcasts

Sťahovanie epizód
 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte Podcasty Google Podcasty Google.
 2. Klepnite na požadovaný podcast a potom epizódu a potom Stiahnuť Stiahnuť.
Automatické sťahovanie epizód
 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte Podcasty Google Podcasty Google.
 2. Dole klepnite na Domov Domov.
 3. Vpravo hore klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciály a potom Nastavenia podcastov.
 4. V sekcii Stiahnuté súbory klepnite na Automatické sťahovanie.
 5. Zapnite možnosť Automaticky sťahovať nové epizódy.
 6. V sekcii Vaše odbery zapnite podcasty, ktoré chcete automaticky sťahovať.
Ako zmeniť, kedy sa stiahnuté súbory odstránia

Podcasty Google predvolene odstraňujú stiahnuté epizódy:

 • 24 hodín po vypočutí;
 • 30 dní po stiahnutí.

Ak chcete tieto nastavenia zmeniť:

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Podcasty Google Podcasty Google.
 2. Dole klepnite na Domov Domov.
 3. Vpravo hore klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciály a potom Nastavenia podcastov.
  • V prípade vypočutých epizód klepnite na Odstrániť vypočuté epizódy a vyberte obdobie.
  • V prípade nevypočutých klepnite na Odstrániť nevypočuté epizódy a vyberte obdobie.
Odstránenie stiahnutých epizód

Ak chcete odstrániť:

 • Konkrétnu epizódu:
  1. Klepnite na príslušnú epizódu.
  2. Klepnite na Stiahnuté Stiahnuté a potom Odstrániť stiahnutý súbor.
 • Všetky stiahnuté epizódy:
  1. Klepnite na položky Aktivita Aktivita a potom Stiahnuté súbory.
  2. Klepnite na Viac Viac a potom Odstrániť všetko.

Ďalšie možnosti Podcastov Google

Zrušenie odberu podcastu
 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte Podcasty Google Podcasty Google.
 2. Dole klepnite na položky Aktivita Aktivita a potom Odbery.
 3. Vpravo hore klepnite na Upraviť Upraviť.
 4. Ak chcete zrušiť odber:
  • Jedného podcastu: klepnite vedľa príslušného podcastu na Zrušiť odber Zrušiť odber;
  • Viacerých podcastov: vyberte každý podcast a potom klepnite na Zrušiť odber viacerých Zrušiť viacero odberov.
Pridanie podcastu na plochu
 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte Podcasty Google Podcasty Google.
 2. Otvorte stránku podcastu.
 3. Klepnite na Viac Viac a potom Pridať na plochu.
Tip: Ak chcete podcast z plochy odstrániť, presuňte ho do časti obrazovky s označením Odstrániť.
Nastavenie časovača režimu spánku

Pri počúvaní epizódy si môžete nastaviť časovač režimu spánku, aby ste nestratili prehľad o čase.

 1. Pri počúvaní klepnite v dolnej časti na príslušnú epizódu.
 2. Posuňte zobrazenie nadol a potom klepnite na Režim spánku Režim spánku.
 3. Nastavte časovač alebo klepnite na Koniec tejto epizódy.
 4. Klepnite na Spustiť.
Odstránenie histórie podcastov

Keď na stránke Moja aktivita odstránite aktivitu podcastov, môže trvať až 24 hodín, kým sa príslušná aktivita odstráni z karty História v aplikácii Podcasty Google.

 1. Prejdite na históriu podcastov na stránke Moja aktivita.
 2. Vyberte, čo chcete odstrániť:
  • Celú históriu podcastov: pod vyhľadávacím panelom klepnite na Odstrániť.
  • Konkrétny deň: vedľa príslušného dňa klepnite na Odstrániť Odstrániť.
  • Skupinu aktivít: vedľa príslušnej skupiny klepnite na Odstrániť Odstrániť.
  • Konkrétnu aktivitu: pod príslušnou aktivitou klepnite na Podrobnosti a potom hore klepnite na Viac  a potom Odstrániť.
Tip: Keď odstránite aktivity podcastu, odstránia sa epizódy z karty História v aplikácii Podcasty Google a tiež sa tieto epizódy označia ak neprehrané. Odstránením vyhľadávaní vymažete históriu vyhľadávania v aplikácii Podcasty Google.

Ako prejsť na web podcastu

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte Podcasty Google Podcasty Google.
 2. Otvorte stránku podcastu.
 3. Klepnite na Navštíviť web Navštíviť web.

Podporenie podcastu príspevkom

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte Podcasty Google Podcasty Google.
 2. Otvorte stránku podcastu.
 3. Ak chcete otvoriť stránku s možnosťou darovania, klepnite na $ Darovať.

Tip: Stránku s darmi nemajú všetky podcasty.

Zapnutie alebo vypnutie prispôsobených odporúčaní 

Keď sa prihlásite do účtu Google, Google vám môže odporúčať podcasty na základe vašej:

 • histórie Podcastov Google;
 • aktivity v službách Googlu, ak máte zapnutú aktivitu na internete a v aplikáciách.
Ako ovládať aktivitu v účte

Postup zapnutia alebo vypnutia prispôsobených odporúčaní:

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte Podcasty Google Podcasty Google.
 2. Dole klepnite na Domov Domov.
 3. Vpravo hore klepnite na svoju profilovú fotku alebo iniciály a potom Nastavenia podcastov.
 4. V sekcii Preskúmať zapnite alebo vypnite možnosť Zobrazovať prispôsobené odporúčania.

Súvisiace články