مدیریت کردن «پادکست Google»

نکته: برای دریافت جدیدترین «ویژگی‌های پادکست»، «برنامه Google» را به‌روزرسانی کنید.

بارگیری قسمت‌ها

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، «پادکست Google» پادکست Googleرا باز کنید؛
 2. روی یک پادکست و سپس یک قسمت و سپس «بارگیری» بارگیریضربه بزنید.

بارگیری خودکار قسمت‌ها

می‌توانید قسمت‌های جدید پادکست‌های دلخواهتان را به‌طور خودکار بارگیری کنید.

 1. در حالی‌که در «پادکست Google» پادکست Googleهستید، روی «صفحه اصلی» صفحه اصلیضربه بزنید؛
 2. در بالا سمت چپ، روی «تصویر نمایه» یا حرف اول نامتان ضربه بزنید؛
 3. روی تنظیمات پادکست و سپس بارگیری خودکار ضربه بزنید؛
 4. بارگیری خودکار قسمت‌های جدید را روشن کنید؛
 5. در پایین «اشتراک‌های شما»، پادکست‌هایی را که می‌خواهید به‌طور خودکار بارگیری شوند روشن کنید.

تغییر بعد از برداشتن بارگیری‌ها

به‌طور پیش‌فرض، «پادکست Google» قسمت‌های بارگیری‌شده را برمی‌دارد:

 • ۲۴ ساعت پس از پایان بارگیری
 • ۳۰ روز بعد از بارگیری

برای تغییر این زمان‌ها:

 1. در بالا سمت چپ، روی «تصویر نمایه» یا حرف اول نامتان و سپس «تنظیمات» تنظیمات ضربه بزنید؛
 2. روی برداشتن قسمت‌های کامل‌شده ضربه بزنید و زمان را انتخاب کنید؛
 3. روی برداشتن قسمت‌های ناتمام ضربه بزنید و زمان را انتخاب کنید.

برداشتن قسمت‌های بارگیری‌شده

برای برداشتن:

 • قسمتی خاص:
  1. روی قسمت موردنظر ضربه بزنید؛
  2. روی «بارگیری‌شده» بارگیری شد و سپس برداشتن بارگیری ضربه بزنید.
 • همه قسمت‌های بارگیری‌شده:
  1. روی «فعالیت» فعالیت و سپس بارگیری‌ها ضربه بزنید؛
  2. روی «بیشتر» بیشتر و سپس برداشتن همه ضربه بزنید.

لغو اشتراک پادکست‌ها

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، «پادکست Google» پادکست Googleرا باز کنید؛
 2. در پایین، روی «فعالیت» فعالیت و سپس اشتراک‌ها ضربه بزنید؛
 3. در بالا سمت چپ، روی «ویرایش کردن» ویرایش کردنضربه بزنید.
 4. برای لغو اشتراک:
  • یک پادکست: در کنار پادکست موردنظر روی «لغو اشتراک» لغو اشتراکضربه بزنید.
  • چندین پادکست: هر پادکست را انتخاب کنید، سپس روی «لغو اشتراک چندتایی» لغو اشتراک چندین پادکستضربه بزنید.

افزودن پادکست به صفحه اصلی

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، «پادکست Google» پادکست Googleرا باز کنید؛
 2. صفحه پادکست را باز کنید؛
 3. روی «بیشتر» بیشتر و سپس افزودن به صفحه اصلی ضربه بزنید؛

برای برداشتن پادکست از صفحه اصلی، آن را به‌سمت برداشتنبکشید.

تنظیم «زمان‌سنج خواب»

می‌توانید «زمان‌سنج خواب» را به‌گونه‌ای تنظیم کنید که وقتی در حال گوش دادن به قسمتی هستید، جایی را که هستید حفظ کند.
 1. در حالی‌که به پادکستی گوش می‌دهید، در پایین روی قسمت ضربه بزنید؛
 2. به پایین پیمایش کنید، سپس روی «حالت خواب» حالت خوابضربه بزنید؛
 3. زمان‌سنجی تنظیم کنید یا روی پایان این قسمت ضربه بزنید؛
 4. روی شروع ضربه بزنید.

مدیریت سایر تنظیمات پادکست

استفاده از «پادکست Google» در «حالت تاریک»

«حالت تاریک» در Android نسخه ۹ و بالاتر موجود است.

در Android نسخه ۱۰ و بالاتر

 1. «برنامه تنظیمات» برنامه تنظیمات را باز کنید؛
 2. روی نمایشگر ضربه بزنید؛
 3. طرح زمینه تیره را روشن کنید.
اگر «پادکست Google» طرح زمینه تیره را اعمال نمی‌کند، طرح زمینه «برنامه Google» را روی «پیش‌فرض سیستم» تنظیم کنید. با نحوه تغییر دادن تنظیمات «برنامه Google» آشنا شوید.

در Android نسخه ۹

برای روشن کردن «حالت تاریک»، بهینه‌سازی باتری را در دستگاه روشن کنید. با نحوه روشن کردن بهینه‌سازی باتری آشنا شوید.

رفتن به سایت پادکست

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، «پادکست Google» پادکست Googleرا باز کنید؛
 2. صفحه پادکست را باز کنید؛
 3. روی «بازدید از وب‌سایت» دیدن وب‌سایتضربه بزنید.

کمک مالی به پادکست

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، «پادکست Google» پادکست Googleرا باز کنید؛
 2. صفحه پادکست را باز کنید؛
 3. برای باز کردن صفحه کمک مالی، روی $ کمک مالی ضربه بزنید.

نکته: همه پادکست‌ها صفحه کمک مالی ندارند.

نحوه کارکرد توصیه‌های شخصی

اگر به «حساب Google» خود وارد شده باشید، ممکن است Google پادکست‌هایی را توصیه کند. توصیه‌ها براساس سابقه گوش دادن شما در «پادکست Google» است و اگر «فعالیت وب و برنامه» روشن باشد، براساس فعالیت شما در سراسر محصولات Google است. با نحوه کنترل فعالیت در حساب خود آشنا شوید.

برای روشن یا خاموش کردن توصیه‌های شخصی:

 1. در تلفن یا رایانه لوحی، «پادکست Google» پادکست Googleرا باز کنید؛
 2. در بالا سمت چپ، روی «تصویر نمایه» یا حرف اول نامتان و سپس تنظیمات پادکست ضربه بزنید؛
 3. در پایین «کاوش کردن»، نمایش توصیه‌های شخصی را روشن یا خاموش کنید.

مقاله‌های مرتبط

Android iPhone و iPad