Projekt Knižnica

Vďaka projektu Knižnica môžu používatelia na Googli vyhľadávať v miliónoch kníh napísaných v rôznych jazykoch vrátane vzácnych kníh a kníh, ktoré sa už nevydávajú alebo nie sú bežne k dispozícii mimo knižníc.

Zobrazenie knihy v projekte Knižnica

Ak je kniha z projektu Knižnica označená ako voľné dielo, Google ju zverejní a budete si ju môcť celú prečítať. Ako si zobraziť knihy v Knihách Google 

V opačnom prípade budete stále môcť hľadať v texte knihy, ale Knihy Google zobrazia len niekoľko úryvkov, v ktorých sa hľadaný výraz v knihe nachádza. Niektorí držitelia autorských práv kníh nám povoľujú zobrazovať viac než len úryvky. V takom prípade sa vám môže zobraziť určité percento strán z knihy podľa želania držiteľa práv.

Ak vieme, že určitá kniha existuje, ale ešte sme ju nenaskenovali, uvidíte len jej základné bibliografické informácie, ktoré sú podobné ako údaje v knižničnom katalógu. Ak chcete nájsť tlačenú kópiu, použite uvedené odkazy na predajcu alebo knižnicu.

Ako sú knihy zobrazené v Knihách Google:

Ako sa knižnice stávajú partnermi Googlu 

Google spolupracuje s mnohými knižnicami po celom svete s cieľom zahŕňať ich zbierky do Kníh Google. Knižnice dostanú digitálne kópie všetkých kníh, ktoré naskenujeme z ich zbierok. Budú si ich tak môcť uchovať a sprístupniť svojim návštevníkom (ak to umožňujú autorské práva). 

Mnohé knižnice, s ktorými spolupracujeme, zverejnili svoje zmluvy opisujúce rozsah ich spolupráce s Googlom. Medzi ne patria napríklad University of California a aliancia Big Ten Academic Alliance, ktorá zahrnuje inštitúcie, ako napríklad University of Illinois, University of Minnesota a The Ohio State University.