Tungkol sa Library Project

Ginagawang posible ng Library Project para sa mga user na maghanap sa Google ng milyon-milyong aklat na nakasulat sa maraming iba't ibang wika, kabilang ang mga aklat na bibihira, hindi na inililimbag, o karaniwang hindi na available sa labas ng system ng aklatan.

Tumingin ng aklat sa Library Project

Kung natukoy na nasa pampublikong domain ang isang aklat mula sa Library Project, gagawin itong ganap na available ng Google sa publiko at mababasa mo ang aklat mula simula hanggang katapusan. Alamin kung paano tumingin ng mga aklat sa Google Books. 

Kung hindi, makakapaghanap ka pa rin sa text ng aklat, pero magpapakita lang ang Google Books ng ilang snippet ng text para ipakita sa iyo kung saan lumalabas ang termino para sa paghahanap mo sa text ng aklat. Kung minsan, binibigyan kami ng pahintulot ng mga may-ari ng karapatan sa mga naka-copyright na aklat na magpakita ng higit pa sa mga snippet. Sa ganoong mga sitwasyon, posible kang makakita ng porsyento ng mga pahina mula sa aklat, o kahit na ang buong aklat, depende sa mga kagustuhan ng may-ari ng karapatan.

Kung alam naming umiiral ang isang aklat, pero hindi pa namin ito nasa-scan, makikita mo lang ang pangunahing bibliographic na impormasyon tungkol sa aklat, na katulad ng posible mong makita sa isang catalog ng aklatan. Kung gusto mong maghanap ng naka-print na kopya, gamitin ang mga ibinigay na link sa retailer o aklatan.

Paano ipinapakita ang mga aklat sa Google Books:

Paano nakikipag-partner ang mga aklatan sa Google 

Nakikipagtulungan ang Google sa maraming aklatan sa buong mundo para isama ang kanilang mga koleksyon sa Google Books. Nakakatanggap ang mga aklatan ng digital na kopya ng bawat aklat na na-scan mula sa kanilang mga koleksyon para panatilihin at gawing available sa kanilang mga tagatangkilik kung saan pinapayagan ng batas sa copyright. 

Marami sa mga aklatan na katulong namin ay ipinakita sa publiko ang kanilang mga kontrata, na nagpapakita sa buong saklaw ng kanilang pakikipagtulungan sa Google. Ilang halimbawa ang University of California, at Big Ten Academic Alliance, na kinabibilangan ng mga institusyon tulad ng University of Illinois, University of Minnesota, at The Ohio State University.