Gjør krav på eller ekskluder bøkene dine fra bibliotekprosjektet

Hvis du innehar rettighetene til en bok som ble skannet som en del av bibliotekprosjektet, kan du gjøre krav på den og knytte den til en Partnersenter-konto. Finn ut hvordan du gjør krav på bøker som er skannet.

Når du gjør krav på en bok, får du større kontroll over hvordan den vises på Google Bøker. Du bestemmer hvor mye av boken du vil at Google skal vise, alt fra 20 % til 100 %, med mulighet for å laste ned en PDF-utgave.

Ekskluder bøkene dine fra bibliotekprosjektet

For opphavsrettsbeskyttede bøker som skannes i bibliotekprosjektet, kan leserne bare se en forhåndsvisning av bibliografisk informasjon og noen korte setninger som passer til et søkeord, likt det som kan vises i en bokanmeldelse. Google Bøker viser aldri hele sider fra disse bøkene uten uttrykkelig tillatelse fra rettighetsinnehaveren.

Du kan ekskludere boken fra å bli skannet inn i bibliotekprosjektet, eller du kan fjerne søkealternativet for en bok som allerede er skannet. Med mindre du angir noe annet, bruker vi informasjonen din kun til å bekrefte at du eier disse bøkene. Se personvernreglene våre for mer informasjon.

Hvis du ikke har konto i Partnersenteret for Google Play Bøker, må du sende inn informasjonen som trengs for at vi skal kunne fjerne bøkene dine.

Hvis du har en konto i Partnersenteret for Google Play Bøker, kan du ekskludere bøkene dine ved å logge på kontoen og legge til bøkene du vil ekskludere, i en egen mal. Når dette er gjort, sender du oss navnet på malen.

Viktig: Du trenger ikke å sende inn innholdsfiler for disse bøkene.

Vanlige spørsmål

Hvor mye mer av boken min blir synlig hvis jeg gjør krav på rettighetene til boken?

Når du har gjort krav på rettighetene til en bok som er skannet via bibliotekprosjektet, kan du be om at Google bare viser 20 %, 50 % eller hele boken.  Du kan også gjøre den tilgjengelig for leserne som en PDF-utgave de kan laste ned.

Hvor lang tid tar det før endringene vises?

Det kan ta opptil en uke før boken er tilknyttet kontoen din, og ytterligere to uker før den blir publisert på Google Bøker. Brukerstøtteteamet vårt gir deg beskjed når boken er publisert.

Kan jeg få en PDF-utgave av den skannede boken?

Vi kan dessverre ikke imøtekomme manuelle forespørsler om utlevering av de skannede filene våre. Hvis du imidlertid er villig til å legge til boken i Partnersenter-kontoen din og gjøre den både fullstendig søkbar og tilgjengelig for nedlasting for alle brukere, kan du laste ned PDF-filen ved å gå til siden for boken i Google Bøker.

Kan jeg selge en digital utgave av boken min på Google Play ved å bruke den skannede filen?

De skannede filene er ikke alltid av god nok kvalitet til å selges til Google Play-brukere. Vi anbefaler heller at du sender oss en ren digital fil (i PDF- eller EPUB-format).

Kan jeg bytte ut en skannet fil med en kopi av høyere kvalitet?

På grunn av tekniske begrensninger i systemet vårt kan vi ikke endre eller overskrive skannede filer. Hvis du tror du kan sende oss en digital fil eller en fysisk kopi, anbefaler vi at du venter til du kan sende inn boken direkte til oss. Skanningen fra bibliotekprosjektet blir fremdeles søkbar i Google Bøker, i tillegg til den skannede utgaven du sender inn.

Kan dere skanne boken min?

Hvis du vil legge til en forhåndsvisning av boken din på Google Bøker, men du ikke har boken, og den ikke er skannet av Google, kan du be om at vi skanner den fra et av partnerbibliotekene våre. Når vi har bekreftet at du har rettighetene til boken, kontrollerer vi om en av skannepartnerne våre har boken. Hvis de har det, spør vi dem om den er tilgjengelig for skanning. Som med alle bøker som digitaliseres av Google som en del av bibliotekprosjektet, kan kildebiblioteket velge å laste ned en kopi av den skannede boken.