Tạo và cộng tác trên một bộ sưu tập trong Tìm kiếm

Khi tạo một bộ sưu tập mới, bạn có thể mời người khác tìm đến bộ sưu tập của bạn hoặc cộng tác với bạn. Bạn có thể thêm đường liên kết, hình ảnh và địa điểm từ kết quả tìm kiếm trên Google vào Bộ sưu tập để sau này có thể nhanh chóng tìm lại.

Lưu ý quan trọng: Tính năng này chỉ có ở một số quốc gia và ngôn ngữ.

Tạo bộ sưu tập

Trong ứng dụng Google

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Google .
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Bộ sưu tập sau đó Mới Thêm .
 3. Đặt tên cho bộ sưu tập.
 4. Nhấn vào Tạo sau đó Tìm kiếm nội dung để thêm vào.

Trong trình duyệt

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy truy cập vào Google.com.
  • Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơnsau đó Bộ sưu tập sau đó Mới Thêm .
 3. Đặt tên cho bộ sưu tập.
 4. Nhấn vào Tạo sau đó Tìm kiếm nội dung để thêm vào.

Chia sẻ bộ sưu tập

Trong ứng dụng Google

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Google .
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Bộ sưu tập.
 3. Nhấn vào bộ sưu tập bạn muốn mở.
 4. Bên dưới tên của bộ sưu tập, hãy nhấn vào Chia sẻ.
 5. Bật chế độ Chia sẻ.
  • Để cho phép người khác thực hiện thay đổi đối với bộ sưu tập của bạn, hãy chọn Đường liên kết người đóng góp.
  • Để cho phép người khác chỉ xem bộ sưu tập của bạn, hãy chọn đường liên kết Chỉ xem.

Trong trình duyệt

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy truy cập vào Google.com.
  • Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơnsau đó Bộ sưu tập.
 3. Nhấn vào bộ sưu tập bạn muốn mở.
 4. Bên dưới tên của bộ sưu tập, hãy nhấn vào Chia sẻ.
 5. Bật chế độ Chia sẻ.
  • Để cho phép người khác thực hiện thay đổi đối với bộ sưu tập của bạn, hãy chọn Đường dẫn liên kết người đóng góp.
  • Để cho phép người khác chỉ xem bộ sưu tập của bạn, hãy chọn đường liên kết Chỉ xem.

Xóa bộ sưu tập

Trong ứng dụng Google

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Google .
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Bộ sưu tập.
 3. Nhấn vào bộ sưu tập bạn muốn mở.
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêmsau đó Xóa sau đó Xóa.

Trong trình duyệt

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy truy cập vào Google.com.
  • Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơnsau đó Bộ sưu tập.
 3. Nhấn vào bộ sưu tập bạn muốn mở.
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêmsau đó Xóa sau đó Xóa.

Quan trọng: Bạn chỉ có thể xóa các bộ sưu tập do bạn tạo. Bạn không thể xóa bộ sưu tập do Google hoặc người khác tạo.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?