יצירה ושיתוף של אוסף בחיפוש

כשיוצרים אוסף חדש, אפשר להזמין אנשים לחפש את האוסף או לעבוד איתכם בשיתוף. אפשר לשמור באוספים קישורים, תמונות ומקומות מתוצאות החיפוש ב-Google, כדי שניתן יהיה למצוא אותם במהירות מאוחר יותר.

חשוב: התכונה הזו לא זמינה בכל המדינות או השפות.

יצירת אוסף

ב-Google app

 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את Google app .
 2. בתחתית המסך, מקישים על אוספים ואז חדש הוספה .
 3. נותנים שם לאוסף.
 4. מקישים על יצירה ואז חיפוש פריטים להוספה.

בדפדפן

 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, עוברים אל Google.com.
  • נכנסים לחשבון Google, אם עוד לא עשיתם זאת.
 2. בפינה הימנית העליונה, מקישים על סמל התפריט תפריטואז אוספים ואז חדש הוספה .
 3. נותנים שם לאוסף.
 4. מקישים על יצירה ואז חיפוש פריטים להוספה.

שיתוף אוסף

ב-Google app

 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את Google app .
 2. בתחתית המסך, מקישים על אוספים.
 3. מקישים על האוסף שרוצים לפתוח.
 4. מתחת לשם האוסף, מקישים על שיתוף.
 5. מפעילים את האפשרות שיתוף.
  • כדי שאנשים אחרים יוכלו לערוך שינויים באוסף שלכם, בוחרים באפשרות קישור לתורמים.
  • כדי שאנשים אחרים יוכלו להציג את האוסף בלבד, בוחרים בקישור תצוגה בלבד.

בדפדפן

 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, עוברים אל Google.com.
  • נכנסים לחשבון Google, אם עוד לא עשיתם זאת.
 2. בפינה הימנית העליונה, מקישים על סמל התפריט תפריטואז אוספים.
 3. מקישים על האוסף שרוצים לפתוח.
 4. מתחת לשם האוסף, מקישים על שיתוף.
 5. מפעילים את האפשרות שיתוף.
  • כדי שאנשים אחרים יוכלו לערוך שינויים באוסף שלכם, בוחרים באפשרות קישור לתורמים.
  • כדי שאנשים אחרים יוכלו להציג את האוסף בלבד, בוחרים בקישור תצוגה בלבד.

מחיקת אוסף

ב-Google app

 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את Google app .
 2. בתחתית המסך, מקישים על אוספים.
 3. מקישים על האוסף שרוצים לפתוח.
 4. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עודואז מחיקה ואז מחיקה.

בדפדפן

 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, עוברים אל Google.com.
  • נכנסים לחשבון Google, אם עוד לא עשיתם זאת.
 2. בפינה הימנית העליונה, מקישים על סמל התפריט תפריטואז אוספים.
 3. מקישים על האוסף שרוצים לפתוח.
 4. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עודואז מחיקה ואז מחיקה.
חשוב: אפשר למחוק רק אוספים שיצרתם. אי אפשר למחוק אוספים שנוצרו על ידי Google או אחרים.

מאמרים קשורים

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
100334
false