ساخت مجموعه در «جستجو» و مشارکت در آن

وقتی مجموعه جدیدی ایجاد می‌کنید، می‌توانید شخصی را دعوت کنید تا آن را پیدا کند یا با شما همکاری داشته باشد. می‌توانید از نتایج جستجوی Google، پیوند، تصویر، و مکان به «مجموعه‌ها» اضافه کنید تا بعداً سریع پیدایشان کنید.

مهم: این ویژگی در همه کشورها یا زبان‌ها دردسترس نیست.

ایجاد مجموعه

در برنامه Google

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، «برنامه Google» Google را باز کنید؛
 2. در پایین، روی مجموعه‌ها و سپس «جدید» افزودن ضربه بزنید؛
 3. مجموعه را نام‌گذاری کنید؛
 4. روی ایجاد و سپس جستجوی مواردی برای افزودن ضربه بزنید.

در مرورگر

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، به Google.com بروید؛
  • به سیستم حساب Google خود وارد شوید (اگر قبلاً این کار را نکرده‌اید)؛
 2. در بالا سمت راست، روی منو منوو سپس مجموعه‌ها و سپس «جدید» افزودن ضربه بزنید؛
 3. مجموعه را نام‌گذاری کنید؛
 4. روی ایجاد و سپس جستجوی مواردی برای افزودن ضربه بزنید.

هم‌رسانی مجموعه

در برنامه Google

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، «برنامه Google» Google را باز کنید؛
 2. در پایین، روی مجموعه‌ها ضربه بزنید؛
 3. روی مجموعه مدنظرتان ضربه بزنید تا باز شود؛
 4. زیر نام مجموعه، روی هم‌رسانی ضربه بزنید؛
 5. هم‌رسانی را روشن کنید؛
  • برای اینکه دیگران بتوانند در مجموعه شما تغییراتی ایجاد کنند، پیوند همیار را انتخاب کنید؛
  • برای اینکه دیگران فقط بتوانند مجموعه شما را مشاهده کنند، محدود به دیدن را انتخاب کنید.

در مرورگر

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، به Google.com بروید؛
  • به سیستم حساب Google خود وارد شوید (اگر قبلاً این کار را نکرده‌اید)؛
 2. در بالا سمت راست، روی منو منوو سپس مجموعه‌ها ضربه بزنید؛
 3. روی مجموعه مدنظرتان ضربه بزنید تا باز شود؛
 4. زیر نام مجموعه، روی هم‌رسانی ضربه بزنید؛
 5. هم‌رسانی را روشن کنید؛
  • برای اینکه دیگران بتوانند در مجموعه شما تغییراتی ایجاد کنند، پیوند همیار را انتخاب کنید؛
  • برای اینکه دیگران فقط بتوانند مجموعه شما را مشاهده کنند، محدود به دیدن را انتخاب کنید.

حذف مجموعه

در برنامه Google

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، «برنامه Google» Google را باز کنید؛
 2. در پایین، روی مجموعه‌ها ضربه بزنید؛
 3. روی مجموعه مدنظرتان ضربه بزنید تا باز شود؛
 4. در بالا سمت چپ، روی «بیشتر» بیشترو سپس حذف و سپس حذف ضربه بزنید.

در مرورگر

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، به Google.com بروید؛
  • به سیستم حساب Google خود وارد شوید (اگر قبلاً این کار را نکرده‌اید)؛
 2. در بالا سمت راست، روی منو منوو سپس مجموعه‌ها ضربه بزنید؛
 3. روی مجموعه مدنظرتان ضربه بزنید تا باز شود؛
 4. در بالا سمت چپ، روی «بیشتر» بیشترو سپس حذف و سپس حذف ضربه بزنید.

مهم: فقط مجموعه‌هایی را می‌توانید حذف کنید که خودتان ایجاد کرده‌اید. نمی‌توانید مجموعه‌های ایجادشده توسط Google یا دیگران را حذف کنید.

مقاله‌های مرتبط

Android iPhone و iPad