Thay đổi các tùy chọn cài đặt của phần Khám phá

Trong phần Khám phá, bạn có thể thay đổi các tùy chọn cài đặt ngôn ngữ, video và quảng cáo, cũng như chọn sẽ chia sẻ hoạt động nào với Google.

Thay đổi các ngôn ngữ bạn sử dụng trong phần Khám phá

Ngừng nhận tin bài ở một ngôn ngữ khác
 1. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Google Google   hoặc truy cập vào google.com trên trình duyệt.
 2. Ở dưới cùng bên phải của một thẻ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm More.
 3. Nhấn vào phần Không hiển thị tin bài bằng [ngôn ngữ].
Lưu ý: Tính năng này có thể không dùng được cho tất cả các thẻ.
Hiển thị lại tin bài ở một ngôn ngữ khác

Trong ứng dụng Google

 1. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Google Google .
 2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Cài đặt Cài đặt sau đó Mối quan tâm sau đó Ẩn.
 3. Trong phần "Các loại thông tin", hãy cho hiện ngôn ngữ mà bạn muốn hiển thị lại.

Trên trình duyệt

 1. Trên thiết bị Android, hãy truy cập vào google.com trên trình duyệt.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơnsau đóCài đặt.
 3. Trong phần "Khám phá", hãy nhấn vào tùy chọn Quản lý mối quan tâm sau đó Ẩn.
 4. Trong phần "Các loại thông tin", hãy cho hiện ngôn ngữ mà bạn muốn hiển thị lại.

Thay đổi các tùy chọn cài đặt về thời tiết

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Google .
 2. Trong phần Khám phá, hãy nhấn vào thẻ Thời tiết.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm More sau đó chọn Độ F hoặc Độ C.

Kiểm soát tính năng tự động phát các bản xem trước video

Video trong phần Khám phá có thể phát tự động mà không có âm thanh. Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng tự động phát các bản xem trước video này và thay đổi thời điểm phát. 

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Google .
 2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Cài đặt sau đó Chung.  
 3. Nhấn Tự động phát bản xem trước video.
 4. Chọn Không bao giờ, Chỉ trên Wi-Fi hoặc Trên Wi-Fi và dữ liệu di động.

Thay đổi quảng cáo mà bạn xem

Bạn không thể sử dụng tính năng Khám phá mà không có quảng cáo, nhưng có thể thay đổi loại quảng cáo hiển thị cho bạn. Bạn có thể nhận ra các thẻ quảng cáo khi thấy từ Quảng cáo. Để dừng xem quảng cáo của một nhà quảng cáo nhất định, hãy làm như sau:
 1. Ở trên cùng bên phải của quảng cáo, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Moresau đó Tại sao tôi thấy quảng cáo này?
 2. Tắt Hiển thị quảng cáo từ [nhà quảng cáo].
Để thay đổi quảng cáo bạn thấy, hãy chuyển đến phần Cài đặt quảng cáo. Tính năng Khám phá có thể cá nhân hóa những quảng cáo bạn thấy dựa trên một số tùy chọn cài đặt và hoạt động trên Google của bạn. Để tìm và điều chỉnh hoạt động trước đây bạn đã lưu vào Tài khoản Google của mình, hãy chuyển đến phần Hoạt động của tôi.

Tìm và xóa hoạt động của bạn trong phần Khám phá

Hoạt động bạn thực hiện trong phần Khám phá luôn ở chế độ riêng tư và bạn chỉ có thể xem các hoạt động này nếu đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
 1. Truy cập vào trang Hoạt động của tôi. Bạn có thể được yêu cầu đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
 2. Trên trang này, bạn có thể thấy một bản tóm tắt hằng ngày về các thẻ mà ứng dụng Google gửi đến thiết bị của bạn, giúp bạn biết được mình đã xem, thay đổi hay ẩn những thẻ nào.
 3. Để xóa hoạt động mà bạn thực hiện, hãy chuyển đến phần xóa hoạt động của bạn.

Hoạt động nào được lưu trong phần Khám phá

Khi bạn sử dụng tính năng Khám phá, Google sẽ lưu trữ và sử dụng những thông tin sau trong hoạt động của bạn:

 • Các thẻ và kết quả xuất hiện trong phần Khám phá
 • Những thẻ mà bạn xem hoặc tùy chỉnh
 • Các chủ đề bạn đánh dấu là "Không quan tâm"
 • Các thiết bị bạn dùng để sử dụng tính năng Khám phá
 • Quảng cáo
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?