Thay đổi các tùy chọn cài đặt của phần Khám phá

Trong phần Khám phá, bạn có thể thay đổi các tùy chọn cài đặt về ngôn ngữ, video và quảng cáo, cũng như lựa chọn hoạt động mà bạn muốn chia sẻ với Google.

Thay đổi ngôn ngữ bạn sử dụng trong phần Khám phá

Ngừng nhận tin bài bằng ngôn ngữ khác

 1. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Google Google  hoặc truy cập vào google.com trên trình duyệt.
 2. Ở dưới cùng bên phải của một thẻ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm More.
 3. Nhấn vào phần Không hiển thị tin bài bằng [ngôn ngữ].

Lưu ý: Tính năng này có thể không dùng được cho tất cả các thẻ.

Hiển thị lại tin bài bằng một ngôn ngữ khác

Trong ứng dụng Google

 1. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Google Google .
 2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêmsau đóMối quan tâm sau đó Ẩn.
 3. Trong phần "Loại thông tin", hãy hiện ngôn ngữ mà bạn muốn hiển thị lại.

Trên trình duyệt

 1. Trên thiết bị Android, hãy truy cập vào google.com trên trình duyệt.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đóCài đặt.
 3. Trong phần "Khám phá", hãy nhấn vào tùy chọn Quản lý mối quan tâm sau đó Ẩn.
 4. Trong phần "Loại thông tin", hãy hiện ngôn ngữ mà bạn muốn hiển thị lại.

Thay đổi quảng cáo mà bạn xem

Bạn không thể ngừng nhận tất cả quảng cáo nhưng bạn có thể thay đổi quảng cáo mà bạn nhìn thấy. Bạn có thể nhận ra các thẻ quảng cáo khi thấy từ Quảng cáo. Để dừng xem quảng cáo của một nhà quảng cáo nhất định, hãy làm như sau:

 1. Ở trên cùng bên phải quảng cáo của nhà quảng cáo đó, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm More sau đó Tại sao tôi thấy quảng cáo này?
 2. Tắt tùy chọn Bật quảng cáo của [tên nhà quảng cáo].

Để thay đổi quảng cáo bạn thấy, hãy chuyển đến phần Cài đặt quảng cáo. Tính năng Khám phá có thể cá nhân hóa những quảng cáo bạn thấy dựa trên một số tùy chọn cài đặt và hoạt động trên Google của bạn. Để xem và điều chỉnh các hoạt động trước đây, lưu trong Tài khoản Google của bạn, hãy chuyển đến phần Hoạt động của tôi.

Kiểm soát tính năng tự động phát video

Video trong phần Khám phá có thể bắt đầu phát tự động mà không có âm thanh. Bạn có thể bật hoặc tắt các đoạn xem trước video này và thay đổi thời điểm phát. Hãy tìm hiểu cách thay đổi tùy chọn cài đặt của ứng dụng Google hoặc thay đổi tùy chọn cài đặt Google Tìm kiếm trên trình duyệt.

Tìm và xóa hoạt động của bạn trong phần Khám phá

Hoạt động bạn thực hiện trên phần Khám phá luôn ở chế độ riêng tư và bạn chỉ có thể xem các hoạt động này nếu đã đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.

 1. Truy cập vào trang Hoạt động của tôi. Bạn có thể được yêu cầu đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
 2. Trên trang này, bạn có thể thấy một bản tóm tắt hằng ngày về các thẻ mà ứng dụng Google gửi đến thiết bị của bạn, giúp bạn biết được mình đã xem, thay đổi hay ẩn những thẻ nào.
 3. Để xóa hoạt động bạn thực hiện, hãy tìm hiểu cách xóa hoạt động của bạn.

Hoạt động nào được lưu trong phần Khám phá

Khi bạn sử dụng tính năng Khám phá, Google sẽ lưu trữ và sử dụng những thông tin sau trong hoạt động của bạn:

 • Các thẻ và kết quả xuất hiện trong phần Khám phá.
 • Những thẻ nào bạn xem hoặc thay đổi.
 • Các chủ đề bạn đánh dấu là "Không quan tâm".
 • Các thiết bị bạn dùng để xem phần Khám phá.
 • Quảng cáo
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?