Zmena nastavení kanála Objaviť

V kanáli Objaviť je možné zmeniť nastavenia jazyka, videa a reklám a môžete sa tiež rozhodnúť, ktorú aktivitu budete zdieľať s Googlom.

Zmena jazykov používaných v kanáli Objaviť

Zastavenie zobrazovania správ v inom jazyku

 1. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Google Google  .
 2. V pravom dolnom rohu karty klepnite na Viac More.
 3. Klepnite na Nezobrazovať správy v [jazyku].

Poznámka: Táto funkcia nemusí byť k dispozícii pre všetky karty.

Opätovné zobrazovanie správ v inom jazyku

V aplikácii Google

 1. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Google Google .
 2. Klepnite na Viac Viaca potomZáujmy a potom Skryté.
 3. V sekcii Typy informácií zobrazte skrytý jazyk, ktorý chcete vrátiť späť.

Zmena zobrazovaných reklám

Nemôžete zabrániť zobrazovaniu všetkých reklám. Môžete však zvoliť, ktoré sa zobrazovať majú. Tieto karty rozpoznáte podľa slova Reklama. Ak už nechcete, aby sa vám zobrazovali reklamy od určitého inzerenta:

 1. V pravom hornom rohu reklamy od daného inzerenta klepnite na Viac Morea potom Prečo sa zobrazuje táto reklama?
 2. Vypnite Zobrazovať reklamy od [inzerenta].

Ak chcete zmeniť, ktoré reklamy sa vám zobrazia, prejdite do Nastavení reklám. Kanál Objaviť môže prispôsobiť, ktoré reklamy sa vám zobrazia, na základe vašich niektorých nastavení a aktivít na Googli. Minulú aktivitu uloženú v účte Google si môžete zobraziť a upraviť v sekcii Moja aktivita.

Ovládanie automatického prehrávania videí

Videá v kanáli Objaviť sa môžu začať automaticky prehrávať bez zvuku. Tieto videoukážky môžete zapnúť alebo vypnúť a môžete zmeniť, kedy sa budú prehrávať. Prečítajte si, ako zmeniť nastavenia aplikácie Google alebo nastavenia Vyhľadávanie Google v prehliadači.

Vyhľadanie a odstránenie aktivity v kanáli Objaviť

Aktivita kanála Objaviť je súkromná a uvidíte ju iba po prihlásení do účtu Google.

 1. Prejdite na stránku Moja aktivita. Môže sa zobraziť výzva na prihlásenie do účtu Google.
 2. Na tejto stránke uvidíte denný súhrn kariet, ktoré aplikácia Google odoslala do vášho zariadenia. Bude sa vám zobrazovať aj to, či ste jednotlivé karty zobrazili, prispôsobili alebo skryli.
 3. Ak chcete aktivitu vymazať, prečítajte si, ako odstrániť aktivitu.

Aká aktivita sa v kanáli Objaviť ukladá

Keď používate kanál Objaviť, Google ukladá a používa v aktivite nasledujúce informácie:

 • karty a výsledky, ktoré sa zobrazujú v kanáli Objaviť;
 • ktoré karty si zobrazíte alebo prispôsobíte;
 • témy, ktoré označíte ako Nemám záujem;
 • zariadenia, v ktorých používate kanál Objaviť.