Zmena nastavení kanála Objaviť

V kanáli Objaviť je možné zmeniť nastavenia jazyka, videa a reklám a môžete sa tiež rozhodnúť, ktorú aktivitu budete zdieľať s Googlom.

Zobrazenie alebo skrytie príbehov v inom jazyku

Zastavenie zobrazovania správ v inom jazyku
 1. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Google  alebo prejdite v prehliadači na google.com.
 2. V pravom dolnom rohu karty klepnite na Viac More.
 3. Klepnite na Nezobrazovať správy v [jazyk].
Poznámka: Táto funkcia nemusí byť k dispozícii pre všetky karty.
Vrátenie správ v inom jazyku

V aplikácii Google

 1. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Google .
 2. Klepnite na Viac Viac a potom Nastavenia Nastavenia a potom Záujmy a potom Skryté.
 3. V sekcii Typy informácií zobrazte skrytý jazyk, ktorý chcete vrátiť späť.

V prehliadači

 1. Prejdite v prehliadači zariadenia s Androidom na google.com.
 2. Klepnite na ponuku Ponukaa potomNastavenia.
 3. V sekcii Objaviť klepnite na Spravovať záujmy a potom Skryté.
 4. V sekcii Typy informácií zobrazte skrytý jazyk, ktorý chcete vrátiť späť.

Zmena nastavení počasia

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Google .
 2. V kanáli Objaviť klepnite na kartu Počasie.
 3. Vpravo hore klepnite na Viac More a potom vyberte stupne Fahrenheita alebo Celzia.

Ovládanie automatického prehrávania videoukážok

Videá v kanáli Objaviť môžu byť automaticky prehrávané bez zvuku. Tieto videoukážky môžete zapnúť alebo vypnúť a môžete zmeniť, kedy sa budú prehrávať. 

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Google .
 2. Klepnite na Viac Viac a potom Nastavenia a potom Všeobecné.  
 3. Klepnite na Automaticky prehrávať ukážky videí.
 4. Vyberte Nikdy, Len cez Wi‑Fi alebo Cez Wi-Fi alebo mobilné dáta.

Zmena zobrazovaných reklám

Kanál Objaviť nemôžete používať bez reklám, ale môžete vybrať, ktoré reklamy sa majú zobrazovať. Tieto karty rozpoznáte podľa slova Reklama. Ak už nechcete, aby sa vám zobrazovali reklamy od určitého inzerenta:
 1. V pravej hornej časti reklamy klepnite na Viac Morea potom Prečo sa zobrazuje táto reklama?
 2. Vypnite Zobrazovať reklamy od inzerenta [názov inzerenta].
Ak chcete zmeniť, ktoré reklamy sa vám zobrazia, prejdite do Nastavení reklám. Kanál Objaviť môže prispôsobiť, ktoré reklamy sa vám zobrazia, na základe vašich niektorých nastavení a aktivít na Googli. Minulú aktivitu uloženú v účte Google si môžete zobraziť a upraviť na stránke Moja aktivita.

Vyhľadanie a odstránenie aktivity v kanáli Objaviť

Aktivita kanála Objaviť je súkromná a uvidíte ju iba po prihlásení do účtu Google.
 1. Prejdite na stránku Moja aktivita. Môže sa zobraziť výzva na prihlásenie do účtu Google.
 2. Na tejto stránke uvidíte denný súhrn kariet, ktoré aplikácia Google odoslala do vášho zariadenia. Bude sa vám zobrazovať aj to, či ste jednotlivé karty zobrazili, prispôsobili alebo skryli.
 3. Ak chcete aktivitu odstrániť, prejdite na stránku Odstránenie aktivity.

Aká aktivita sa v kanáli Objaviť ukladá

Keď používate kanál Objaviť, Google ukladá a používa v aktivite nasledujúce informácie:

 • karty a výsledky, ktoré sa zobrazujú v kanáli Objaviť;
 • ktoré karty si zobrazíte alebo prispôsobíte;
 • témy, ktoré označíte ako Nemám záujem;
 • zariadenia, v ktorých používate kanál Objaviť.
 • Reklamy