Tìm kiếm trong Google Go mà không lưu nội dung tìm kiếm vào điện thoại

Để tìm kiếm trên web mà không lưu lại nội dung tìm kiếm vào điện thoại của bạn, hãy làm như sau:

  1. Mở ứng dụng Google Go Google Go.
  2. Trên thanh tìm kiếm, hãy nhấn vào biểu tượng Ẩn danh.
    • Mẹo: Khi bạn duyệt web mà không lưu nội dung tìm kiếm, bạn sẽ thấy thông báo Các nội dung tìm kiếm sẽ không được lưu trên điện thoại này ở phía trên thanh tìm kiếm.

Để quay lại chế độ lưu nội dung tìm kiếm, hãy nhấn vào biểu tượng Tắt khi bạn đang tìm kiếm hoặc khi bạn đang ở màn hình chính của Google Go.

Nếu màn hình của bạn tắt trong hơn 30 phút khi các nội dung bạn tìm kiếm không được lưu, Google Go sẽ tự động tắt. Khi ứng dụng này tắt, hoạt động tìm kiếm đang diễn ra và mọi trang web bạn đã truy cập sẽ không được lưu vào điện thoại của bạn.

Cách tìm kiếm mà không lưu lại nội dung tìm kiếm trên điện thoại

Điều xảy ra khi bạn ngừng lưu nội dung tìm kiếm

Nếu bạn không lưu nội dung tìm kiếm thì thông thường:

  • Các nội dung bạn tìm kiếm hoặc các trang web bạn truy cập sẽ không được lưu vào điện thoại hoặc lịch sử duyệt web của bạn.
  • Các tệp mà bạn tải xuống có thể được lưu vào điện thoại của bạn.
  • Bạn có thể thấy kết quả tìm kiếm và các mục đề xuất dựa trên vị trí hoặc hoạt động tìm kiếm khác mà bạn thực hiện trong phiên duyệt web hiện tại.
  • Một số tính năng có thể không hoạt động, chẳng hạn như dấu trang.
  • Các trang web bạn truy cập, cơ quan hoặc trường học hay nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn vẫn có thể thấy hoạt động duyệt web của bạn.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
100334
false
false