Jak na Googlu fungují vybrané úryvky

U některých vyhledávání poskytuje Google rychlou odpověď nebo souhrn s úryvkem obsahu relevantního webu. Tyto doporučené úryvky se s největší pravděpodobností zobrazí, když má vyhledávání formu otázky.

O vybraných úryvcích

Vybrané úryvky jsou ve zvláštním poli v horní části výsledků vyhledávání s textovým popisem nad odkazem.Pokud vyhledáváte pomocí Asistenta Google, vybrané úryvky vám mohou být přečteny nahlas. Většina vybraných úryvků obsahuje pouze jeden zápis.

Vybrané úryvky zahrnují:

  • Informace citované z webu třetí strany
  • Odkaz na stránku
  • Název stránky
  • Adresu URL stránky

Obsah citovaných článků ve vybraných úryvcích může být odstavec, seznam kroků nebo tabulka.

Jak jsou vybrané úryvky vybírány

Vybrané úryvky pocházejí ze záznamů vyhledávání na webu. Automatické systémy od Googlu určí, zda by stránka pro vyhledávací požadavek uživatele byla dobrým vybraným úryvkem, a pokud ano, vyzdvihnou ji. Zpětná vazba nám pomáhá vylepšovat algoritmy vyhledávání a kvalitu výsledků.

Tip: Pokud jste webmaster, přečtěte si, jak spravovat vybrané úryvky ve Vyhledávání Google.

Proč mohou být vybrané úryvky odstraněny

Vybrané úryvky odstraníme, pokud nedodržují naše zásady.

Naše automatické systémy jsou navrženy tak, aby nezobrazovaly vybrané úryvky, které jsou v rozporu s našimi zásadami. Rozsah vyhledávání ale je tak velký, že zároveň spoléháme na hlášení od našich uživatelů. Vaše hlášení nám pomáhají zlepšovat vyhledávací algoritmy, abychom mohli předcházet budoucím problémům.

Pokud zjistíme, že nahlášené vybrané úryvky nedodržují naše zásady, ručně je odstraníme. Pokud při kontrole narazíme na web, který obsahuje další vybrané úryvky, jež porušují naše zásady (nebo samotný web porušuje zásady pro webmastery), funkci vybraných úryvků pro daný web zablokujeme.

Jak nahlásit vybraný úryvek

Pokud narazíte na problematický vybraný úryvek, klikněte pod ním na odkaz Zpětná vazba. Pokud jste přesvědčeni, že pro vybraný úryvek platí některá z následujících podmínek, můžete ho nahlásit:

  • Nedodržuje naše zásady
  • Obsahuje nepřesné nebo zavádějící informace.
  • Poskytuje odpověď, která se vám nelíbí
Tip: Můžete také poskytnout pozitivní zpětnou vazbu, pokud vám vybraný úryvek pomůže. I to pomáhá vylepšovat naše automatizované systémy.
Naše zásady pro vybrané úryvky

Vybrané úryvky mají ve Vyhledávání Google jedinečný formát a umístění a často jsou vysloveny Asistentem Google. Za tímto účelem jsme vytvořili jedinečné zásady pro obsah, který se může zobrazit jako vybraný úryvek:

Sexuálně explicitní

Vybrané úryvky nesmí být sexuálně explicitní ani obsahovat vulgární výrazy mimo kontext vyhledávaného tématu. Povolujeme vybrané úryvky, které obsahují medicínská a vědecká pojmenování částí lidského těla, např. pokud použité termíny souvisejí se sexuální výchovou.

Nenávistné

Vybrané úryvky nesmí být urážlivé, očerňující ani nesmí propagovat či schvalovat násilí. Jejich účelem nesmí být vyvolávání nenávisti proti jednotlivci či skupině lidí na základě rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku, národnosti, statusu válečného veterána, sexuální orientace, pohlaví nebo genderové identity, případně jiné charakteristiky spojené se systémovou diskriminací či marginalizací.

Násilí

Vybrané úryvky nesmí podněcovat k násilí nebo jej oslavovat ani nesmí obsahovat extrémně násilné materiály určené k pohoršení ostatních.

Nebezpečné nebo škodlivé

Vybrané úryvky nesmí propagovat nebezpečné zboží, služby ani aktivity, ani poskytovat informace takovým způsobem, který by mohl vést k vážnému a bezprostřednímu ublížení, jako je sebepoškozování, poruchy příjmu potravy nebo užívání drog.

Rozpor s konsenzem u témat veřejného zájmu

Vybrané úryvky týkající se veřejného zájmu (včetně občanských, lékařských, vědeckých a historických témat) by neměly být v rozporu se zavedeným nebo expertním konsenzem.

Tyto zásady se vztahují pouze na obsah, který se může zobrazit jako vybraný úryvek. Neplatí pro záznamy vyhledávání na webu, ani se nemůže jednat o důvod odstranění těchto záznamů.