جستجوی فیلم و نمایش تلویزیونی در Google

وقتی فیلم و نمایش تلویزیونی جستجو می‌کنید، Google می‌تواند پیشنهادهایی ارائه دهد و کمک کند چیزی را برای تماشا انتخاب کنید.

پیدا کردن نمایش تلویزیونی یا فیلم برای تماشا

 1. در رایانه، به google.com بروید؛
 2. برای تماشا را جستجو کنید؛
  • نکته: می‌توانید «برای تماشا» را براساس سرویس جاری‌سازی، موضوع، ژانر، و موارد دیگر نیز جستجو کنید. برای مثال، می‌توانید فیلم‌های Hulu یا فیلم‌های کمدی عاشقانه دهه ۹۰ میلادی را جستجو کنید؛
 3. روی نمایش تلویزیونی یا فیلمی کلیک کنید؛
 4. در بخش «قابل دسترس در»، سرویس جاری‌سازی را انتخاب کنید.

افزودن اشتراک‌های تلویزیون و جاری‌سازی 

می‌توانید تلویزیون یا سرویس‌های جاری‌سازی را که در آن‌ها مشترک شده‌اید اضافه کنید تا فقط نتایج مربوط به نمایش‌ها یا فیلم‌هایی را که می‌توانید تماشا کنید دریافت کنید.

 1. در رایانه، به google.com بروید؛
 2. «برای تماشا» را جستجو کنید. برای مثال، نمایش‌های جنایت واقعی را جستجو کنید؛
 3. در بالای نتایج جستجو، روی ارائه‌دهندگان بیشتر کلیک کنید؛
 4. اشتراک‌های خود را انتخاب کنید؛
 5. روی ذخیره کلیک کنید.
نکته: می‌توانید «برای تماشا» را بدون هیچ اشتراکی نیز جستجو کنید.

آنچه را که تماشا کرده‌اید، رتبه‌بندی کنید 

می‌توانید با رتبه‌بندی آنچه که تماشا کرده‌اید، توصیه‌های بهتری در آینده دریافت کنید و به دیگران کمک کنید از این ویژگی برای انتخاب محتوایی برای تماشا استفاده کنند.

 1. در رایانه، به google.com بروید؛
 2. نمایش تلویزیونی یا فیلمی را جستجو کنید؛
 3. در سمت چپ، کنار رتبه‌بندی کاربران Google، روی «پسندیدن» Like یا «نپسندیدن» Dislike کلیک کنید.
نکته: برای پیدا کردن نمایش‌های تلویزیونی و فیلم‌هایی که رتبه‌بندی کردید، به google.com/search/contributions/reviews بروید.

خاموش کردن توصیه‌های شخصی‌شده

اگر نمی‌خواهید توصیه‌های شخصی‌شده دریافت کنید، می‌توانید فعالیت وب و برنامه را خاموش کنید. با نحوه کنترل فعالیت وب و برنامه آشنا شوید.

نحوه عملکرد پیشنهادها

Movie and TV show recommendations are based on what's popular or trending in Google products, what’s mentioned across the web, and what’s new to streaming services.

If you’re signed in to your Google Account and have Web & App Activity turned on, Google’s recommendations are also based on your activity in Google products including:

 • Past searches and browsing history
 • TV shows or movies you’ve rated
 • Trailers you’ve watched on YouTube

Learn how to view and control activity in your account.