Thông báo

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Theo dõi giá sản phẩm trên Google Tìm kiếm

Lưu ý quan trọng: Tính năng theo dõi giá chỉ có ở Hoa Kỳ và Ấn Độ.

Bạn có thể theo dõi giá của một sản phẩm khi thấy nút Theo dõi giá trên Google Tìm kiếm. Bạn có thể sử dụng tính năng Theo dõi giá sau khi đăng nhập vào Tài khoản Google trên trang web hoặc trong ứng dụng Google.

Lưu ý:

 • Khi sản phẩm giảm giá đáng kể, bạn sẽ nhận được thông báo của ứng dụng Google trên điện thoại.
 • Bạn cũng có thể nhận được email tóm tắt mức giảm giá gần đây đối với các sản phẩm bạn theo dõi.
 • Giá cả luôn linh hoạt và có thể thay đổi.
 • Bạn chỉ có thể theo dõi giá thông qua thẻ Sản phẩm.
 • Thẻ sản phẩm có thể không xuất hiện cho sản phẩm bạn tìm kiếm.

Theo dõi giá sản phẩm

 1. Mở ứng dụng Google hoặc trình duyệt di động.
 2. Tìm một sản phẩm cụ thể, chẳng hạn như "Google Pixel 7 Pro" hoặc một danh mục sản phẩm, chẳng hạn như "điện thoại di động".
 3. Di chuyển để xem hoặc mở thẻ Sản phẩm (nếu có).
 4. Nhấn vào biểu tượng Theo dõi giá .
 5. Bạn sẽ nhận được một thông báo xác nhận cho biết "Bạn sẽ nhận được thông báo đẩy và email khi có ưu đãi giảm giá cũng như nội dung có liên quan".

Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập và bật thông báo.

Tắt tính năng theo dõi giá

 1. Trên ứng dụng di động, hãy truy cập phần Đã lưu .
 2. Nhấp vào Tất cả mục đã lưu.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Chọn.
 4. Chọn mục bạn muốn xoá.
 5. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Xoá.

Cài đặt thông báo và email

Tắt thông báo trên thiết bị di động

Cách tắt thông báo giảm giá trên thiết bị Android:

 1. Mở ứng dụng Google.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn.
 3. Nhấn vào biểu tượng Cài đặt sau đó Thông báo.
 4. Tắt "Mua sắm".

Cách tắt thông báo giảm giá trên iPhone hoặc iPad:

 1. Mở ứng dụng Google.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn.
 3. Nhấn vào biểu tượng Cài đặt sau đó Thông báo.
 4. Tắt "Mua sắm".

Tắt tùy chọn nhận email theo dõi giá

 1. Mở email theo dõi giá bất kỳ từ "Mua sắm trên Google".
 2. Ở cuối email, hãy nhấp hoặc nhấn vào Huỷ đăng ký.

Thông báo dựa trên hoạt động của bạn trên Google

Dựa trên hoạt động của bạn trên Google, bạn có thể nhận được thông báo giảm giá cho những sản phẩm mà bạn đã thể hiện sự quan tâm. Để tắt những thông báo này, hãy làm theo hướng dẫn trong phần "Cài đặt thông báo và email".

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính