Thông báo

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Lưu đường liên kết, hình ảnh cùng nhiều nội dung khác

Bạn có thể lưu đường liên kết, hình ảnh và địa điểm.

Lưu ý quan trọng: Tính năng này có thể không hoạt động ở một số quốc gia và không hỗ trợ một số ngôn ngữ. Bạn phải đăng nhập vào Tài khoản Google thì mới thấy được Bộ sưu tập của mình.

Tạo bộ sưu tập

 1. Trên máy tính, hãy truy cập trang Mối quan tâm.
 2. Trong thẻ "Đã lưu", hãy nhấp vào biểu tượng Tạo Thêm.
 3. Nhấn vào:
  • Tạo qua một đường liên kết: Bạn có thể tạo một bộ sưu tập bằng cách thêm đường liên kết.
  • Tạo từ tất cả mục đã lưu: Bạn có thể tạo một bộ sưu tập bằng cách chọn một hoặc nhiều mục nội dung trong danh sách đã lưu.
  • Tạo từ một mẫu trống: Bạn có thể tạo một bộ sưu tập trống.
 4. Đặt tên cho bộ sưu tập.
 5. Nhấp vào Xong.
 6. Tìm các mục nội dung để thêm.

Thêm vào danh sách mục đã lưu

 1. Trên máy tính, hãy truy cập trang Mối quan tâm
 2. Trong thẻ "Đã lưu", hãy nhấp vào Tất cả mục đã lưu.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Thêm đường liên kết.

Lưu các mục nội dung vào một bộ sưu tập

Lưu ý quan trọng: Để thêm vào các mục đã lưu, hãy đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.

Bạn có thể lưu hình ảnh, công thức nấu ăn, chương trình truyền hình, phim và địa điểm vào bộ sưu tập.

 1. Trên máy tính, hãy thực hiện một lượt tìm kiếm trên Google.
 2. Nhấp vào kết quả mà bạn muốn lưu.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Xem thêm Thêm sau đó Lưu Thêm vào.
  • Nếu không tìm thấy biểu tượng Lưu Thêm vào, bạn cần phải đăng nhập để xem được lựa chọn này.

Mẹo: Mục đó được lưu vào bộ sưu tập gần đây nhất của bạn. Để chọn một bộ sưu tập khác, hãy nhấn vào Thay đổi. Sau đó, hãy chọn một bộ sưu tập.

Tài nguyên liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
7343178557958971259
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
100334