เพิ่มลิงก์ รูปภาพ และอื่นๆ จากผลการค้นหาลงในคอลเล็กชัน

คุณเพิ่มลิงก์ รูปภาพ และสถานที่จากผลการค้นหาของ Google ลงในคอลเล็กชันเพื่อให้กลับมาดูภายหลังได้อย่างรวดเร็ว

เพิ่มงานหรือรูปภาพลงในคอลเล็กชัน

คุณเพิ่มรูปภาพหรืองานลงในคอลเล็กชันได้

 1. ไปที่ Google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. หากยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google โปรดลงชื่อเข้าใช้ก่อน
 3. ค้นหารูปภาพหรืองาน
 4. คลิกรูปภาพหรืองานที่ต้องการบันทึก จากนั้น เพิ่มลงใน เพิ่มไปที่
 5. หากจะเพิ่มลงในคอลเล็กชันอื่น ให้คลิกคอลเล็กชัน

ดูหรือนำสิ่งที่บันทึกไว้ออก

 1. ไปที่ google.com/collections ในคอมพิวเตอร์
 2. หากยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google โปรดลงชื่อเข้าใช้ก่อน
 3. คลิกคอลเล็กชันที่ต้องการทางด้านซ้าย
 4. คลิกเลือก
 5. เลือกรายการที่ต้องการนำออก
 6. คลิก "นำออก" นำออก
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร