ذخیره پیوند، تصویر، و موارد دیگر

می‌توانید پیوندها، تصاویر، و مکان‌ها را ذخیره کنید.

مهم: ممکن است این ویژگی به همه زبان‌ها و در همه کشورها یا مناطق دردسترس نباشد. برای یافتن «مجموعه‌هایتان»، باید به سیستم «حساب Google» خود وارد شده باشید.

در برنامه Google یا در بخش ذخیره‌شده ، می‌توانید موارد زیر را ذخیره کنید:

 • تصویر
 • مکان
 • دستور پخت غذا
 • نمایش
 • فیلم
 • صفحه وب

در برنامه Google، می‌توانید محصولات را نیز پیگیری کنید.

ایجاد مجموعه

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google برنامه Google را باز کنید؛
 2. در پایین، روی «ذخیره‌شده»  و سپس «ایجاد» افزودن ضربه بزنید؛
 3. روی یکی از موارد زیر ضربه بزنید:
  • ایجاد از پیوند: با افزودن پیوند، می‌توانید مجموعه ایجاد کنید؛
  • ایجاد از همه موارد ذخیره‌شده: با انتخاب یک یا چند مورد در موارد ذخیره‌شده، می‌توانید مجموعه ایجاد کنید؛
  • ایجاد از الگوی خالی: می‌توانید مجموعه خالی ایجاد کنید.
 4. مجموعه را نام‌گذاری کنید؛
 5. روی تمام ضربه بزنید؛
 6. موارد موردنظر را برای ذخیره کردن جستجو کنید.

افزودن به موارد ذخیره‌شده

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google برنامه Google را باز کنید؛
 2. در پایین، روی «ذخیره‌شده» و سپس همه موارد ذخیره‌شده ضربه بزنید؛
 3. در پایین سمت چپ، روی «افزودن» افزودن و سپس پیوند ضربه بزنید.

ذخیره کردن موارد در مجموعه

برای ذخیره کردن موارد:

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google برنامه Google را باز کنید؛
 2. موردی را که می‌خواهید ذخیره کنید جستجو کنید؛
 3. روی مورد ضربه بزنید؛
 4. در بالا، روی «ذخیره» افزودن به ضربه بزنید.
نکته: می‌توانید بدون اینکه نیاز باشد ابتدا روی مقاله یا صفحه وبی ضربه بزنید، آن را برای فرصتی دیگر ذخیره کنید. برای ذخیره کردن، در کنار مقاله یا صفحه وب، روی «بیشتر» بیشتر ضربه بزنید. در پانلی که ظاهر می‌شود، در بخش «گزینه‌های بیشتر»، روی «ذخیره» افزودن به ضربه بزنید.

برای ذخیره کردن تصاویر:

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google برنامه Google را باز کنید؛
 2. تصویری را که می‌خواهید ذخیره کنید جستجو کنید؛
 3. روی تصویر موردنظر ضربه بزنید؛
 4. در بالا، روی «بیشتر» بیشتر و سپس «ذخیره» افزودن به ضربه بزنید. 

نکته: مورد در جدیدترین مجموعه شما ذخیره می‌شود. برای انتخاب مجموعه‌ای دیگر، روی ویرایش ضربه بزنید. سپس مجموعه‌ای را انتخاب کنید.

افزودن یادداشت به مورد ذخیره‌شده

برای اینکه درحین ذخیره کردن مورد، یادداشتی به آن اضافه کنید:

 1. هنگام ذخیره کردن، روی ویرایش ضربه بزنید؛
 2. یادداشتی به مورد ذخیره‌شده اضافه کنید؛
 3. برای ذخیره کردن، در بالا سمت چپ، روی تمام ضربه بزنید.

برای افزودن یادداشت بعداز ذخیره کردن مورد:

 1. در دستگاه Android، برنامه Google را باز کنید؛
 2. در پایین، روی ذخیره‌شده ضربه بزنید؛
 3. در بخش «مجموعه‌های شما»،‌ روی مورد ذخیره‌شده‌ای که می‌خواهید یادداشتی به آن اضافه کنید ضربه بزنید؛
 4. در مورد ذخیره‌شده‌ای که می‌خواهید ویرایش کنید، روی «بیشتر» بیشتر و سپس «ویرایش» Edit ضربه بزنید؛
 5. یادداشتتان را اضافه کنید؛
 6. برای ذخیره کردن،‌ در بالا سمت چپ،‌ روی تمام کلیک کنید.

افزودن به «ذخیره‌شده» از برنامه‌های دیگر

برای افزودن صفحه وب به «ذخیره‌شده»:

 1. در دستگاه Android، مرورگرتان را باز کنید؛
 2. روی «بیشتر» بیشتر و سپس «هم‌رسانی» هم‌رسانی ضربه بزنید؛
 3. در بالاپر، روی «بیشتر» بیشتر و سپس «ذخیره‌شده»  ضربه بزنید.

ذخیره کردن پیوند از برنامه‌های دیگر:

 1. در دستگاه Android، برنامه شخص ثالثی را باز کنید؛
 2. در پیوندی که می‌خواهید ذخیره شود، روی هم‌رسانی ضربه بزنید؛
 3. در بالاپر، «ذخیره‌شده» را به‌عنوان مقصد انتخاب کنید.

منابع مربوط

جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
true
جستجوی مرکز راهنمایی
true
true
true
true
true
100334