افزودن پیوند، تصویر و غیره از نتایج جستجو به «مجموعه‌ها»

می‌توانید از نتایج جستجوی Google، پیوند، تصویر، و مکان به «مجموعه‌ها» اضافه کنید تا بعداً آن‌ها را سریع پیدا کنید.

افزودن مشاغل یا تصاویر به مجموعه

می‌توانید تصاویر یا مشاغل را به مجموعه اضافه کنید.

 1. در رایانه، به Google.com بروید؛
 2. اگر قبلاً این کار را نکرده‌اید، به سیستم حساب Google وارد شوید؛
 3. تصویر یا شغلی را جستجو کنید؛
 4. روی تصویر یا شغل موردنظرتان برای ذخیره کردن و سپس «افزودن به» افزودن به کلیک کنید؛
 5. برای افزودن آن به مجموعه‌ای دیگر، روی مجموعه‌ها کلیک کنید.

دیدن یا برداشتن موارد ذخیره‌شده

 1. در رایانه، به google.com/collections بروید؛
 2. اگر قبلاً این کار را نکرده‌اید، به سیستم حساب Google وارد شوید؛
 3. در سمت راست، روی مجموعه‌ای کلیک کنید؛
 4. روی انتخاب کلیک کنید؛
 5. مواردی را که می‌خواهید بردارید، انتخاب کنید؛
 6. روی «برداشتن»حذف کلیک کنید.