Tùy chỉnh tiện ích con Tìm kiếm

Bạn có thể kiểm soát màu sắc, hình dạng và độ trong suốt của tiện ích con Tìm kiếm trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android.

Lưu ý: Tiện ích con Tìm kiếm không hoạt động trên Pixel.

  1. Thêm tiện ích con Tìm kiếm vào trang chủ của bạn. Hãy tìm hiểu cách để thêm tiện ích con.
  2. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Google Tìm kiếm.
  3. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Tùy chỉnh tiện ích con.
  4. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào các biểu tượng để tùy chỉnh màu sắc, hình dạng, độ trong suốt và biểu trưng Google.
  5. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấn vào Xong.

Đặt lại tùy chọn cài đặt tiện ích Tìm kiếm

Bạn có thể đặt lại tiện ích con về chế độ mặc định. Nếu bạn đặt lại tiện ích con về chế độ mặc định hoặc xóa dữ liệu ứng dụng Google, tùy chọn cài đặt tùy chỉnh của bạn sẽ được đặt lại.

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Google Tìm kiếm.
  2. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Tùy chỉnh tiện ích con.
  3. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Đặt lại về kiểu mặc định sau đó Xong.

Xóa tiện ích con Tìm kiếm

Bạn có thể xóa tiện ích con Tìm kiếm khỏi điện thoại hoặc máy tính bảng. Hãy tìm hiểu cách xóa ứng dụng, lối tắt, tiện ích con hoặc nhóm.

Nếu đang sử dụng thiết bị cũ, có khả năng bạn không thể xóa tiện ích con Tìm kiếm khỏi điện thoại hoặc máy tính bảng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?