Thông báo

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Thêm và tùy chỉnh tiện ích Tìm kiếm

Tìm kiếm thông tin nhanh chóng hơn bằng tiện ích ứng dụng Google trên Màn hình chính.

Bạn có thể kiểm soát màu sắc, hình dạng và độ trong suốt của tiện ích Tìm kiếm trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android.

Tùy chỉnh tiện ích Tìm kiếm 

 1. Thêm tiện ích Tìm kiếm vào trang chủ.
 2. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Google Tìm kiếm.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn sau đó Cài đặt sau đó Tiện ích Tìm kiếm sau đó Tùy chỉnh tiện ích.
 4. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào các biểu tượng để tùy chỉnh màu sắc, hình dạng, độ trong suốt và biểu trưng Google.
 5. Nhấn vào Xong.

Bật/tắt hình tượng trưng trên thanh tìm kiếm

Đôi khi, hình tượng trưng của Google Doodles sẽ xuất hiện trong thanh tìm kiếm trên Màn hình chính. Những hình ảnh này chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn để hưởng ứng các sự kiện đặc biệt, chẳng hạn như dịp lễ.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google .
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn sau đó Cài đặt sau đó Tiện ích Tìm kiếm.
 3. Bật hoặc tắt Hình tượng trưng trong Tiện ích Tìm kiếm.

Đặt lại các tùy chọn cài đặt của tiện ích Tìm kiếm

Bạn có thể đặt lại tiện ích về chế độ mặc định. Nếu bạn đặt tiện ích về chế độ mặc định hoặc xóa dữ liệu của bạn trong ứng dụng Google thì hệ thống sẽ đặt lại các tùy chọn tùy chỉnh của bạn.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Google Tìm kiếm.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn sau đó Cài đặt sau đó Tiện ích Tìm kiếm sau đó Tùy chỉnh tiện ích.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Đặt lại về kiểu mặc định sau đó Xong.

Xóa tiện ích Tìm kiếm

Bạn có thể xóa tiện ích Tìm kiếm khỏi điện thoại hoặc máy tính bảng. Tìm hiểu cách xóa ứng dụng, lối tắt, tiện ích hoặc nhóm.

Nếu dùng một thiết bị cũ thì có thể bạn sẽ không xóa được tiện ích Tìm kiếm khỏi điện thoại hoặc máy tính bảng.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính