เพิ่มและปรับแต่งวิดเจ็ต Search

ค้นหาข้อมูลได้เร็วขึ้นด้วยวิดเจ็ตแอป Google ในหน้าจอหลัก

คุณควบคุมสี รูปร่าง และความโปร่งใสของวิดเจ็ต Search ที่ปรากฏในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ได้

ปรับแต่งวิดเจ็ต Search 

 1. เพิ่มวิดเจ็ต Search ลงในหน้าแรก
 2. เปิดแอป Google Google Search ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 3. ที่ด้านขวาล่าง ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ปรับแต่งวิดเจ็ต
 4. ที่ด้านล่าง ให้แตะไอคอนเพื่อปรับแต่งสี รูปร่าง ความโปร่งใส และโลโก้ Google
 5. เมื่อเสร็จแล้วให้แตะเสร็จสิ้น

เปิดหรือปิด Doodle ในแถบค้นหา

บางครั้งคุณจะเห็น Doodle ในแถบค้นหาบนหน้าจอหลัก ซึ่งจะปรากฏเพียงชั่วคราวสำหรับกิจกรรมพิเศษ เช่น วันหยุดต่างๆ

 1. เปิดแอป Google .
 2. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า จากนั้น ทั่วไป.
 3. ปิด Doodle ในวิดเจ็ต Search เปิดหรือปิด

รีเซ็ตการตั้งค่าวิดเจ็ต Search

คุณรีเซ็ตวิดเจ็ตเป็นค่าเริ่มต้นได้ หากรีเซ็ตวิดเจ็ตเป็นค่าเริ่มต้นหรือล้างข้อมูลแอป Google ระบบจะรีเซ็ตการตั้งค่าต่างๆ ที่คุณกำหนดเองด้วย

 1. เปิดแอป Google Google Search ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ที่ด้านขวาล่าง ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ปรับแต่งวิดเจ็ต
 3. ที่ด้านล่าง ให้แตะรีเซ็ตเป็นรูปแบบเริ่มต้น จากนั้น เสร็จ

นำวิดเจ็ต Search ออก

คุณนำวิดเจ็ต Search ออกจากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตได้ ดูวิธีนำแอป ทางลัด วิดเจ็ต หรือกลุ่มออก

หากใช้อุปกรณ์รุ่นเก่า คุณอาจนำวิดเจ็ต Search ออกจากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตไม่ได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad