سفارشی‌سازی ابزارک جستجو

می‌توانید رنگ، شکل و شفافیت ابزارک «جستجو» را که در تلفن یا رایانه لوحی Android نمایان می‌شود کنترل کنید.

توجه: ابزارک «جستجو» در Pixel دردسترس نیست.

  1. اگر هنوز ابزارک «جستجو» را اضافه نکرده‌اید، این کار را انجام دهید. با نحوه افزودن ابزارک آشنا شوید؛
  2. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google جستجوی Google را باز کنید؛
  3. در پایین چپ، روی «بیشتر» بیشتر و سپس سفارشی‌سازی ابزارک ضربه بزنید؛
  4. در پایین، روی نمادها ضربه بزنید تا رنگ، شکل، شفافیت و نشان‌واره Google را سفارشی کنید؛
  5. بعد از پایان کار، روی تمام ضربه بزنید.

بازنشانی تنظیمات ابزارک جستجو

می‌توانید ابزارک را به پیش‌فرض بازنشانی کنید. اگر ابزارک را به پیش‌فرض بازنشانی کنید یا داده‌های برنامه Google را پاک کنید، تنظیمات سفارشی‌سازی بازنشانی خواهد شد.

  1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google جستجوی Google را باز کنید؛
  2. در پایین چپ، روی «بیشتر» بیشتر و سپس سفارشی‌سازی ابزارک ضربه بزنید؛
  3. در پایین، روی بازنشانی به سبک پیش‌فرض و سپس تمام ضربه بزنید.

برداشتن ابزارک جستجو

می‌توانید ابزارک «جستجو» را از تلفن یا رایانه لوحی بردارید. با نحوه برداشتن برنامه، میان‌بر، ابزارک یا گروه آشنا شوید.

اگر از دستگاه قدیمی‌تری استفاده می‌کنید، ممکن است نتوانید ابزارک «جستجو» را از تلفن یا رایانه لوحی بردارید.