افزودن و سفارشی کردن ابزارک «جستجو»

با افزودن ابزارک «برنامه Google» به صفحه اصلی، اطلاعات را سریع‌تر جستجو کنید.

می‌توانید رنگ، شکل، و شفافیت ابزارک «جستجو» را که در تلفن یا رایانه لوحی Android نمایان می‌شود کنترل کنید.

سفارشی کردن ابزارک «جستجو» 

 1. ابزارک «جستجو» را به صفحه اصلی اضافه کنید.
 2. در تلفن یا رایانه لوحی Android، «برنامه Google» جستجوی Google را باز کنید؛
 3. در پایین سمت چپ، روی «بیشتر» بیشتر و سپس سفارشی‌سازی ابزارک ضربه بزنید؛
 4. در پایین، روی نمادها ضربه بزنید تا رنگ، شکل، شفافیت، و نشان‌واره Google را سفارشی کنید؛
 5. بعد از پایان کار، روی تمام ضربه بزنید.

روشن یا خاموش کردن Doodle نوار جستجو

طرح‌های Doodle گاهی در نوار جستجو در صفحه اصلی نشان داده می‌شوند. این طرح‌ها به‌طور موقت برای رویدادهای خاص (مانند تعطیلات) نشان داده می‌شود.

 1. برنامه Google را باز کنید؛
 2. روی «بیشتر» موارد بیشتر و سپس «تنظیمات» و سپس «موارد کلی»ضربه بزنید؛
 3. Doodle را در ابزارک «جستجو» روشن یا خاموش کنید.

بازنشانی تنظیمات ابزارک جستجو

می‌توانید ابزارک را به پیش‌فرض بازنشانی کنید. اگر ابزارک را به پیش‌فرض بازنشانی کنید یا داده‌های برنامه Google را پاک کنید، تنظیمات سفارشی‌سازی بازنشانی خواهد شد.

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، «برنامه Google» جستجوی Google را باز کنید؛
 2. در پایین سمت چپ، روی «بیشتر» بیشتر و سپس سفارشی‌سازی ابزارک ضربه بزنید؛
 3. در پایین، روی بازنشانی به سبک پیش‌فرض و سپس تمام ضربه بزنید.

برداشتن ابزارک جستجو

می‌توانید ابزارک «جستجو» را از تلفن یا رایانه لوحی بردارید. با نحوه برداشتن برنامه، میان‌بر، ابزارک، یا گروه آشنا شوید.

اگر از دستگاه قدیمی‌تری استفاده می‌کنید، ممکن است نتوانید ابزارک «جستجو» را از تلفن یا رایانه لوحی بردارید.

Android iPhone و iPad