Liên hệ với quản trị viên của một trang web

Quản trị viên web kiểm soát các trang web và nội dung trên đó.

Nếu bạn đã tìm thấy nội dung nào đó trên Web mà bạn muốn được xóa, bạn cần phải liên hệ với bất kỳ người nào kiểm soát nội dung đó. Thông thường, điều này có nghĩa là bạn cần liên hệ với quản trị viên web của trang và yêu cầu họ gỡ bỏ nội dung được đề cập. Ngay cả khi bạn thấy nội dung phản cảm khi sử dụng Google, Google cũng không có quyền kiểm soát các trang web chúng tôi liệt kê trong kết quả tìm kiếm của chúng to.

Tại sao cần phải liên hệ với quản trị viên web chứ không phải Google để xóa trang web?

Bạn có thể muốn một trang web bị xóa khỏi kết quả tìm kiếm của Google. Tuy nhiên, nếu chúng tôi xóa trang web này khỏi kết quả tìm kiếm của Google, trang web vẫn còn tồn tại và có thể được tìm thấy trực tiếp (thông qua URL dẫn tới trang web) hoặc trên các công cụ tìm kiếm khác. Nếu trang web tồn tại trong chỉ mục của Google, điều này không đơn thuần phản ánh rằng trang này tồn tại trên web và Google cũng không xác nhận trang web. Thay vào đó, lựa chọn tốt nhất của bạn là liên hệ với quản trị viên web, người có thể xóa trang hoàn toàn.

Cách liên hệ với một quản trị viên web

Có một số cách để bạn liên hệ với quản trị viên của một trang web.

  • Liên kết Liên hệ với chúng tôi. Tìm liên kết 'Liên hệ với chúng tôi' hoặc địa chỉ email của quản trị viên web trên chính trang web đó. Thường có thể tìm thấy thông tin này ở trang chủ của trang web.
  • Tìm thông tin liên hệ bằng cách sử dụng Whois. Tra cứu thông tin của quản trị viên trang web bằng tìm kiếm đặc biệt có tên là Whois' ("là ai?") ("who is?"). Bạn có thể thực hiện một tìm kiếm Whois bằng cách sử dụng Google: chỉ cần tìm kiếm [ whois www.example.com ]. Địa chỉ email để liên hệ với quản trị viên web thường có thể được tìm thấy trong mục Email của người đăng ký hoặc Liên hệ quản trị.
  • Liên hệ với công ty lưu trữ của trang web. Nếu bạn không thể liên hệ với quản trị viên web, hãy thử liên hệ với công ty lưu trữ của trang web, cũng thường được liệt kê trong kết quả Whois.

Nếu quản trị viên web đã thực hiện thay đổi bạn yêu cầu cho một trang web xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của chúng tôi, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa thông tin lỗi thời bằng cách gửi yêu cầu xóa trang web.