Liên hệ với quản trị viên trang web

Quản trị viên web kiểm soát các trang web và nội dung trên đó.

Để xóa nội dung khỏi một trang web, thông thường bạn cần phải liên hệ với người sở hữu trang web đó (quản trị viên web). Ngay cả khi bạn thấy nội dung phản cảm khi sử dụng Google, Google cũng không có quyền kiểm soát nội dung trên trang web hiển thị trong kết quả tìm kiếm.

Tại sao phải liên hệ với quản trị viên web?

Ngay cả khi Google xóa trang web hoặc hình ảnh khỏi kết quả tìm kiếm của chúng tôi, trang web vẫn tồn tại và có thể được tìm thấy thông qua URL tới trang web, chia sẻ trên các mạng truyền thông xã hội hoặc các công cụ tìm kiếm khác. Đây là lý do tại sao lựa chọn tốt nhất của bạn là liên hệ với quản trị viên web, người có thể xóa trang hoàn toàn. Nếu ảnh hoặc thông tin hiển thị trong kết quả tìm kiếm của Google thì điều đó chỉ có nghĩa rằng thông tin đó tồn tại trên Internet chứ không có nghĩa là Google đã xác nhận thông tin đó.

Cách liên hệ với một quản trị viên web

Có một số cách để liên hệ với chủ sở hữu của một trang web:

  • Liên kết Liên hệ với chúng tôi. Tìm liên kết 'Liên hệ với chúng tôi' hoặc địa chỉ email của quản trị viên web. Thông tin này thường nằm trên trang chủ của trang web.
  • Tìm thông tin liên hệ bằng Whois. Bạn có thể thực hiện một tìm kiếm Whois ("ai là?") bằng cách sử dụng Google. Chỉ cần truy cập google.com và tìm kiếm whois www.example.com. Địa chỉ email để liên hệ với quản trị viên web thường có thể được tìm thấy trong mục Email của người đăng ký hoặc Liên hệ quản trị.
  • Liên hệ với công ty lưu trữ của trang web. Kết quả tìm kiếm Whois thường bao gồm thông tin về người lưu trữ trang web. Nếu bạn không thể liên hệ với quản trị web, hãy thử liên hệ với công ty lưu trữ của trang web đó.

Nếu quản trị viên web đã thực hiện thay đổi bạn yêu cầu đối với trang web xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của chúng tôi, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa thông tin đã lỗi thời bằng cách gửi yêu cầu xóa trang web.

page author courtney

Courtney là chuyên gia Tìm kiếm và tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi về trang này cho cô ấy bên dưới.

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
  • Hoàn toàn không hữu ích
  • Không hữu ích lắm
  • Có phần hữu ích
  • Rất hữu ích
  • Cực kỳ hữu ích