Liên hệ với quản trị viên trang web

Để xóa nội dung khỏi một trang web, thông thường bạn cần phải liên hệ với quản trị viên web, người sở hữu trang web đó. Thậm chí nếu bạn tìm thấy nội dung khi sử dụng Google, Google cũng không có quyền kiểm soát nội dung đó trên trang web.

Tại sao phải liên hệ với quản trị viên web?

Ngay cả khi Goolge xóa trang web hoặc hình ảnh khỏi kết quả tìm kiếm của mình, trang vẫn tồn tại trên trang web. Điều này có nghĩa là trang web vẫn có thể được tìm thấy thông qua URL tới trang web, chia sẻ trên các mạng truyền thông xã hội hoặc các công cụ tìm kiếm khác.

Lựa chọn tốt nhất của bạn là liên hệ với quản trị viên web vì họ có thể xóa trang hoàn toàn.

Lưu ý: Nếu ảnh hoặc thông tin hiển thị trong kết quả tìm kiếm của Google thì điều đó chỉ có nghĩa là thông tin tồn tại trên Internet chứ không có nghĩa là Google xác nhận thông tin đó.

Cách liên hệ với một quản trị viên web

Có một số cách để liên hệ với chủ sở hữu của một trang web:

  1. Liên kết Liên hệ với chúng tôi: Hãy tìm liên kết “Liên hệ với chúng tôi” hoặc địa chỉ email của quản trị viên web. Thông tin này thường nằm trên trang chủ của trang web.
  2. Tìm thông tin liên hệ bằng cách sử dụng Whois: Bạn có thể thực hiện tìm kiếm Whois ("là ai?") cho chủ sở hữu trang web bằng cách sử dụng Google. Truy cập google.com rồi tìm kiếm whois www.example.com. Thông thường bạn có thể tìm thấy địa chỉ email để liên hệ với quản trị viên web trong "Email của người đăng ký" hoặc "Liên hệ quản trị".
  3. Liên hệ với công ty lưu trữ của trang web: Kết quả tìm kiếm Whois thường bao gồm thông tin về người lưu trữ trang web. Nếu bạn không thể liên hệ với quản trị viên web, hãy thử liên hệ với công ty lưu trữ của trang web đó.

Nếu quản trị viên web đã thực hiện thay đổi bạn yêu cầu đối với trang web xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của chúng tôi, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa thông tin đã lỗi thời bằng cách gửi yêu cầu xóa trang web.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?