Thông báo

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Liên hệ với chủ sở hữu trang web

Để xoá nội dung khỏi một trang web, thường thì bạn cần liên hệ với chủ sở hữu trang web đó, tức là người nắm quyền sở hữu trang web. Kể cả nếu bạn tìm thấy nội dung thông qua Google thì Google cũng không có quyền kiểm soát nội dung trên trang web đó.

Tại sao nên liên hệ với chủ sở hữu trang web?

Ngay cả khi Google xoá trang web hoặc hình ảnh khỏi kết quả tìm kiếm của chúng tôi thì nội dung của trang vẫn tồn tại trên trang web đó. Tức là mọi người vẫn có thể tìm thấy trang web đó thông qua URL tới trang web đó, qua nội dung chia sẻ trên mạng xã hội hoặc qua công cụ tìm kiếm khác.

Vì vậy, tốt nhất là bạn nên liên hệ với chủ sở hữu trang web vì họ có thể xoá hoàn toàn nội dung trên trang.

Lưu ý: Việc hình ảnh hoặc thông tin xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Google chỉ có nghĩa là thông tin đó có trên Internet chứ không có nghĩa là Google chứng thực thông tin đó.

Cách liên hệ với chủ sở hữu trang web

Có một số cách để liên hệ với chủ sở hữu của một trang web:

  1. Đường liên kết Liên hệ với chúng tôi: Hãy tìm đường liên kết “Liên hệ với chúng tôi” hoặc địa chỉ email của chủ sở hữu trang web. Thông tin này thường nằm trên trang chủ của trang web đó.
  2. Tìm thông tin liên hệ bằng cách sử dụng Whois: Bạn có thể tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu Whois (who is? – đây là ai?) trên Google để biết thông tin về chủ sở hữu trang web. Hãy truy cập trang web google.com và tìm whois kết hợp với tên trang web bạn muốn, ví dụ: whois www.example.com. Địa chỉ email để liên hệ với chủ sở hữu trang web thường có trong mục "Registrant Email" (Email của người đăng ký) hoặc "Administrative Contact" (Thông tin liên hệ của quản trị viên).
  3. Liên hệ với công ty lưu trữ trang web: Kết quả tìm kiếm Whois thường đưa ra thông tin về bên lưu trữ trang web. Nếu bạn không liên hệ được với chủ sở hữu trang web, hãy thử liên hệ với công ty lưu trữ trang web.

Nếu chủ sở hữu trang web đã thực hiện những thay đổi mà bạn yêu cầu đối với trang web xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của chúng tôi, thì bạn có thể yêu cầu chúng tôi xoá thông tin đã lỗi thời bằng cách gửi yêu cầu xoá trang web.

 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
4350212362139317684
true