Thông báo

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Nghe podcast bằng Google Podcasts

Bạn có thể tìm nghe podcast trên Google Podcasts Podcast trên Google Podcasts.
Mẹo: Để đồng bộ hóa tiến trình nghe trên các thiết bị mà bạn đã đăng nhập, bạn phải đăng nhập vào Tài khoản Google của mình, sau đó bật Hoạt động trên web và ứng dụng. Nếu bạn thiết lập tùy chọn tự động xóa hoạt động thì tiến trình nghe cũng bị xóa sau khoảng thời gian mà bạn đã đặt. 

Tìm và đăng ký podcast

Bạn có thể tìm thấy các gói thuê bao của mình ở trên cùng bên trái trong Google Podcasts. Để huỷ đăng ký một podcast, hãy mở podcast đó rồi nhấn vào Đã đăng ký.

Lưu ý quan trọng: Khi bạn phát một podcast, Google Podcasts sẽ sử dụng thiết bị của bạn để yêu cầu âm thanh từ trang web lưu trữ podcast đó. Yêu cầu này bao gồm thông tin về thiết bị đưa ra yêu cầu, chẳng hạn như địa chỉ IP và loại thiết bị mà bạn muốn nghe trên đó (ví dụ: Chrome, Safari, Android hoặc iOS).

Tìm và đăng ký podcast

 1. Truy cập vào Google Podcasts.
 2. Ở trên cùng, hãy tìm tên của podcast bạn muốn nghe.
 3. Bạn có thể đăng ký một chương trình podcast theo 2 cách:
  • Nếu podcast nằm ở đầu trang kết quả tìm kiếm, hãy nhấp vào Đăng ký.
  • Trong phần "Kết quả cho chương trình", hãy nhấp vào chương trình podcast mà bạn chọn sau đó Đăng ký.
Mẹo: Để hủy đăng ký podcast, hãy mở podcast đó rồi nhấp vào Đã đăng ký. 

Tìm các podcast bạn đã đăng ký

 1. Truy cập vào Google Podcasts .
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Gói đăng ký. 
Mẹo: Để hủy đăng ký, hãy di chuột đến podcast rồi nhấp vào Hủy đăng ký.
Khám phá những podcast mới 

Để duyệt xem và tìm các podcast mới, bạn có thể:

 • Di chuyển đến các phần như "Podcast hàng đầu" và "Podcast thịnh hành".
 • Tìm chủ đề mà bạn quan tâm, chẳng hạn như thể thao hoặc tin tức.
Tìm một tập podcast
 1. Truy cập vào Google Podcasts.
 2. Để tìm:
  • Tất cả các tập hiện có của một podcast: Hãy nhấp vào podcast đó.
  • Thông tin chi tiết về tập podcast: Hãy nhấp vào tên tập.
Mẹo: Để quay lại trang chính, hãy nhấp vào biểu tượng Google Podcasts Podcast trên Google Podcasts ở trên cùng bên trái.
Phát một tập podcast
 1. Truy cập vào Google Podcasts.
 2. Bên cạnh tập podcast bạn muốn nghe, hãy nhấp vào biểu tượng Phát Phát.
  • Nếu bạn đang ở trang chi tiết, hãy nhấp vào nút Phát tập.
Tip: Your episode will play at the bottom of your screen. You can move forward or back, pause, or change the speed.
Đánh dấu một tập của podcast là đã phát hoặc chưa phát
 1. Truy cập vào Google Podcasts.
 2. Tìm một tập podcast và nhấp vào tên của tập đó.
 3. Nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Đánh dấu là đã phát hoặc Đánh dấu là đã hủy phát.
Nghe podcast trên một Tài khoản Google khác
 1. Truy cập vào Google Podcasts.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắtcủa bạn.
 3. Chọn tài khoản mà bạn muốn sử dụng hoặc nhấp vào Thêm một tài khoản khác.
Sử dụng bàn phím để điều khiển quá trình phát âm thanh

Bạn có thể sử dụng các phím tắt để điều khiển và nghe podcast.

Thao tác Phím tắt
Phát hoặc tạm dừng Phím cách
Tua đi l
Tua lại j
Tăng âm lượng Shift + Mũi tên lên
Giảm âm lượng Shift + Mũi tên xuống
Tắt hoặc bật tiếng m

Thêm podcast theo nguồn cấp dữ liệu RSS

Lưu ý quan trọng: Tính năng này chỉ hoạt động khi bạn đăng nhập.

Bạn cũng có thể thêm một chương trình podcast theo nguồn cấp dữ liệu RSS. Sau khi thêm, podcast đó sẽ xuất hiện cùng với các chương trình khác mà bạn đã đăng ký.

 1. Truy cập vào Google Podcasts.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Thêm theo nguồn cấp dữ liệu RSS.
 3. Nhập URL của nguồn cấp dữ liệu.
 4. Nhấp vào Đăng ký.

Bài viết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính