Nghe podcast với Google Podcasts

Bạn có thể tìm nghe podcast trên Google Podcasts Google Podcasts. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, bạn có thể:

Tìm và đăng ký podcast

Bạn có thể xem các gói đăng ký của mình ở trên cùng ứng dụng Google Podcasts. Để hủy đăng ký khỏi một podcast, hãy mở podcast đó và nhấn vào Đã đăng ký.

Tải podcast cụ thể

 1. Mở Google Podcasts Google Podcasts.
 2. Nhấn vào biểu tượng Tìm kiếm Tìm kiếm.
 3. Nhập tên podcast.
 4. Nhấn vào podcast đó sau đó Đăng ký.

Khám phá các podcast khác

 • Cuộn xuống các phần như “Podcast hàng đầu” và “Thịnh hành”.
 • Tìm kiếm chủ đề bạn quan tâm, như thể thao hoặc tin tức.

Tìm và phát các tập

Tìm một tập của một podcast đã đăng ký

 1. Mở Google Podcasts Google Podcasts.
 2. Để xem:
  • Tất cả các tập hiện có của một podcast: Nhấn vào podcast đó.
  • Thông tin chi tiết về tập podcast: Nhấn vào tên tập.
  • Các tập podcast mới, tập podcast đang nghe hoặc đã tải xuống: Di chuyển xuống phần “Dành cho bạn” rồi nhấn vào loại tập podcast mà bạn muốn.

Mẹo: Để quay lại trang chính, ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Google Podcasts Google Podcasts.

Phát một tập của một podcast

 1. Bên cạnh tập podcast, hãy nhấn vào biểu tượng Phát Phát. Nếu bạn đang ở trang chi tiết, hãy nhấn vào tùy chọn Phát tập.
 2. Tập đang phát sẽ hiển thị ở cuối màn hình.
 3. Để có nhiều tùy chọn điều khiển hơn, hãy nhấn vào tập đang phát ở cuối màn hình. Bạn có thể tạm dừng, tua hoặc quay lại, thay đổi tốc độ và rút ngắn khoảng lặng.

Quản lý các tập đã tải xuống

Tải các tập podcast xuống
 1. Nhấn vào một tập.
 2. Nhấn vào biểu tượng Tải xuống Tải xuống.
Thay đổi thời điểm xóa các tập đã tải xuống
Theo mặc định, Google Podcasts sẽ xóa các tập đã tải xuống:
 • 24 giờ sau khi nghe xong
 • 30 ngày sau khi tải xuống
Để thay đổi các thời điểm này, hãy làm như sau:
 1. Nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 2. Nhấn vào tùy chọn Xóa các tập đã nghe hết và chọn thời điểm xóa.
 3. Nhấn vào tùy chọn Xóa các tập chưa nghe hết và chọn thời điểm xóa.
Tự xóa tập đã tải xuống
Để xóa tập, hãy làm như sau:
 • Một tập cụ thể:
  1. Nhấn vào tập podcast.
  2. Nhấn vào biểu tượng Đã tải xuống Đã tải xuống sau đó Xóa tập đã tải xuống.
 • Tất cả các tập đã tải xuống:
  1. Trong mục "Dành cho bạn", hãy nhấn vào Nội dung tải xuống sau đó Các tập đã tải xuống.
  2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Xóa tất cả.

Quản lý các podcast

Thay đổi thứ tự hoặc hủy đăng ký
 1. Mở Google Podcasts Google Podcasts.
 2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa podcast của bạn Chỉnh sửa podcast.
 3. Thực hiện các thay đổi.
  • Để thay đổi thứ tự, hãy kéo từng podcast bạn muốn di chuyển.
  • Để hủy đăng ký, hãy nhấn vào từng podcast mà bạn không muốn sau đó nhấn vào biểu tượng Xóa Xóa.
Thêm podcast trên màn hình chính
 1. Mở trang của podcast đó.
 2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Thêm vào màn hình chính.
Để xóa một podcast khỏi màn hình chính, hãy kéo podcast đó vào phần Xóa.
Sử dụng Google Podcast trong Chế độ tối

Chế độ tối có trên Android 9 trở lên.

Đối với Android 10 trở lên

 1. Mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng Cài đặt.
 2. Nhấn vào Hiển thị.
 3. Bật Giao diện tối.

Mẹo: Nếu Google podcast không chuyển sang giao diện tối, hãy thử đặt giao diện cho ứng dụng Google của bạn thành "Tùy chọn mặc định của hệ thống". Tìm hiểu cách thay đổi tùy chọn cài đặt ứng dụng Google. 

Đối với Android 9

Bạn có thể bật Chế độ tối bằng cách bật trình tiết kiệm pin trên thiết bị. Tìm hiểu cách bật trình tiết kiệm pin.

Truy cập vào trang web của podcast
 1. Mở trang của podcast đó.
 2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó nhấn vào biểu tượng Truy cập vào trang web Truy cập vào trang web.
Trên một số podcast nhất định, để mở trang quyên góp, hãy nhấn vào mục $ Đóng góp.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?