Nghe podcast với Google Podcasts

Bạn có thể tìm và nghe podcast với Google Podcasts Google Podcasts. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, bạn có thể làm những điều sau:

Tìm và đăng ký podcast

Bạn có thể xem các gói đăng ký của mình ở trên cùng ứng dụng Google Podcasts. Để hủy đăng ký khỏi một podcast, hãy mở podcast đó và nhấn vào phần Đã đăng ký.

Tải một podcast cụ thể

 1. Mở Google Podcasts Google Podcasts.
 2. Nhấn vào biểu tượng Tìm kiếm Tìm kiếm.
 3. Nhập tên của podcast.
 4. Nhấn vào podcast sau đó Đăng ký.

Khám phá các podcast khác

 • Cuộn xuống các phần như “Podcast hàng đầu” và “Thịnh hành”.
 • Tìm kiếm chủ đề bạn quan tâm, như thể thao hoặc tin tức.

Tìm và phát các tập

Tìm một tập của một podcast đã đăng ký

 1. Mở Google Podcasts Google Podcasts.
 2. Để xem:
  • Tất cả các tập có sẵn của một podcast: Nhấn vào podcast.
  • Chi tiết tập: Nhấn vào tên tập.
  • Các tập mới, đang nghe hoặc đã tải xuống: Cuộn xuống phần “Dành cho bạn”. Nhấn vào loại tập bạn muốn.

Mẹo: Để quay lại trang chính, ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Google Podcasts Google Podcasts.

Phát một tập của một podcast

 1. Bên cạnh tên tập, hãy nhấn vào biểu tượng Phát Phát. Nếu bạn đang ở trên trang chi tiết, hãy nhấn vào tùy chọn Phát tập.
 2. Tập đang phát sẽ hiển thị ở cuối màn hình.
 3. Để có nhiều tùy chọn điều khiển hơn, hãy nhấn vào tập đang phát ở cuối màn hình. Bạn có thể tạm dừng, tua hoặc quay lại, thay đổi tốc độ và rút ngắn khoảng lặng.

Quản lý các tập đã tải xuống

Để tải xuống một tập, hãy làm như sau:
 1. Nhấn vào một tập.
 2. Nhấn vào biểu tượng Tải xuống Tải xuống.
Thay đổi thời điểm xóa các tập đã tải xuống 
Theo mặc định, Google Podcasts sẽ xóa các tập đã tải xuống:
 • 24 giờ sau khi kết thúc nghe
 • 30 ngày sau khi tải xuống
Để thay đổi những thời điểm này, hãy làm như sau:
 1. Nhấn vào Thêm sau đó Cài đặt Cài đặt.
 2. Nhấn vào phần Xóa các tập đã nghe hết và chọn thời điểm.
 3. Nhấn vào phần Xóa các tập chưa nghe hết và chọn thời điểm.
Tự xóa tập đã tải xuống
Để xóa tập, hãy làm như sau:
 • Một tập cụ thể:
  1. Nhấn vào tập.
  2. Nhấn vào biểu tượng Đã tải xuống Đã tải xuống sau đó Xóa tập đã tải xuống.
 • Tất cả các tập đã tải xuống:
  1. Dưới phần “Dành cho bạn”, hãy nhấn vào phần Tải nguyên đã tải xuống.
  2. Nhấn vào Thêm Xem thêm sau đó Xóa tất cả các tập đã tải xuống.

Quản lý các podcast

Thay đổi thứ tự hoặc hủy đăng ký
 1. Mở Google Podcasts Google Podcasts.
 2. Nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Chỉnh sửa podcast của bạnChỉnh sửa podcast.
 3. Thực hiện thay đổi.
  • Để thay đổi thứ tự, hãy kéo từng podcast bạn muốn di chuyển.
  • Để hủy đăng ký, hãy nhấn vào từng podcast bạn không muốn sau đó Xóa Xóa.
Thêm podcast trên màn hình chính 
 1. Mở trang của podcast đó. 
 2. Nhấn vào Thêm Xem thêm sau đó Cài đặt Cài đặt.
 3. Nhấn vào tùy chọn Thêm vào màn hình chính.
Để xóa một podcast khỏi màn hình chính, hãy kéo podcast đó vào phần Xóa.
Truy cập vào trang web của podcast 
 1. Mở trang của podcast đó.
 2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm.
 3. Nhấn vào tùy chọn Truy cập vào trang web Truy cập vào trang web.
Trên một số podcast nhất định, để mở trang quyên góp, hãy nhấn vào mục $ Đóng góp.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?