Počúvajte podcasty pomocou aplikácie Podcasty Google

Pomocou aplikácie Podcasty Podcasty Google môžete nájsť a počúvať podcasty. V telefóne alebo tablete s Androidom môžete:

Ako nájsť a odoberať podcasty

Odbery sa zobrazujú v hornej časti Podcastov Google. Ak chcete zrušiť odber podcastu, otvorte ho a klepnite na možnosť Odoberané.

Ako získať konkrétne podcasty

 1. Otvorte Podcasty Google Podcasty Google.
 2. Klepnite na možnosť Hľadať Hľadať.
 3. Zadajte názov podcastu.
 4. Klepnite na podcast a potom Odoberať.

Ako objaviť ďalšie podcasty

 • Posuňte zobrazenie nadol na časti, ako sú napríklad Najlepšie podcasty a Populárne.
 • Vyhľadajte tému, ktorá vás zaujíma, napríklad šport alebo správy.

Nájdenie a prehrávanie epizód

Ako nájsť epizódu odoberaného podcastu

 1. Otvorte Podcasty Google Podcasty Google.
 2. Ak si chcete zobraziť:
  • Všetky dostupné epizódy v podcaste: klepnite na podcast.
  • Podrobnosti o epizóde: klepnite na názov epizódy.
  • Nové, prebiehajúce alebo stiahnuté epizódy: posuňte zobrazenie nadol na časť Pre vás. Klepnite na požadovaný typ epizód.

Tip: Ak sa chcete vrátiť na hlavnú stránku, klepnite vľavo hore na položku Podcasty Google Podcasty Google.

Ako prehrať epizódu podcastu

 1. Klepnite pri epizóde na možnosť Prehrať Prehrať. Ak ste na stránke s podrobnosťami, klepnite na možnosť Prehrať epizódu.
 2. Prehrávaná epizóda sa objaví v dolnej časti obrazovky.
 3. Ak chcete ďalšie ovládacie prvky, klepnite na prehrávanú epizódu v dolnej časti obrazovky. Môžete pozastaviť, prejsť vpred alebo vzad, zmeniť rýchlosť a skrátiť tiché miesta.

Správa stiahnutých súborov

Sťahovanie epizód
 1. Klepnite na epizódu.
 2. Klepnite na možnosť Stiahnuť Stiahnuť.
Ako zmeniť, kedy sa stiahnuté súbory odstránia 
Podcasty Google predvolene odstraňujú stiahnuté epizódy:
 • 24 hodín po vypočutí
 • 30 dní po stiahnutí
Ak chcete tieto časy zmeniť:
 1. Klepnite na položky Viac a potom Nastavenia Nastavenia.
 2. Klepnite na možnosť Odstrániť vypočuté epizódy a vyberte požadovaný čas.
 3. Klepnite na možnosť Odstrániť nevypočuté epizódy a potom vyberte požadovaný čas.
Ako vlastnoručne odstrániť stiahnuté súbory
Ak chcete odstrániť:
 • konkrétnu epizódu:
  1. Klepnite na príslušnú epizódu.
  2. Klepnite na položky Stiahnuté Stiahnuté a potom Odstrániť stiahnutý súbor.
 • všetky stiahnuté epizódy:
  1. Klepnite v časti Pre vás na položku Stiahnuté súbory.
  2. Klepnite na položky Viac Viac a potom Odstrániť všetky stiahnuté súbory.

Správa podcastov

Zmena poradia alebo zrušenie odberu
 1. Otvorte Podcasty Google Podcasty Google.
 2. Klepnite na položky Nastavenia Nastavenia a potom Upraviť podcasty Upraviť podcasty.
 3. Vykonajte zmeny.
  • Ak chcete zmeniť poradie, presuňte myšou jednotlivé podcasty, ktoré chcete premiestniť.
  • Ak chcete zrušiť odber, klepnite na jednotlivé podcasty, ktoré nechcete, a potom Odstrániť Odstrániť.
Pridanie podcastu na plochu 
 1. Otvorte stránku podcastu. 
 2. Klepnite na položky Viac Viac a potom Nastavenia Nastavenia.
 3. Klepnite na možnosť Pridať na plochu.
Ak chcete podcast odstrániť z plochy, presuňte ho na možnosť Odstrániť.
Ako prejsť na web podcastu 
 1. Otvorte stránku podcastu.
 2. Klepnite na možnosť Viac Viac.
 3. Klepnite na možnosť Navštíviť web Navštíviť web.
Ak chcete v určitých podcastoch otvoriť stránku s možnosťou darovania, klepnite na $ Prispieť.

Súvisiace články