گوش دادن به پادکست‌ها با «پادکست Google»

با «پادکست Google» پادکست Google می‌توانید پادکست‌ها را پیدا کرده و به آن‌ها گوش کنید.

اگر به سیستم «حساب Google» وارد شده باشید، پیشرفت گوش دادنتان در دستگاه‌های دیگر واردشده به سیستم همگام‌سازی می‌شود.

نکته: برای دریافت جدیدترین «ویژگی‌های پادکست»، «برنامه Google» را به‌روزرسانی کنید.

در تلفن یا رایانه لوحی Android می‌توانید:

 • برنامه پادکست Google را بارگیری کنید؛
 • از «دستیار Google» بخواهید پادکست خاصی را پخش کند؛
 • در «برنامه Google» جستجوی Google یا در google.com پادکستی را جستجو کنید.

پیدا کردن پادکست‌ها و مشترک شدن در آن‌ها

می‌توانید اشتراک‌هایتان را در بالای «پادکست Google» ببینید. برای لغو اشتراک از پادکست، آن را باز کنید و روی مشترک ضربه بزنید.

دریافت پادکستی خاص

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، «پادکست Google» پادکست Google را باز کنید؛
 2. روی «جستجو» جستجو ضربه بزنید؛
 3. نام پادکست موردنظر را وارد کنید؛
 4. روی پادکست موردنظر و سپس مشترک شدن ضربه بزنید.

کاوش پادکست‌های بیشتر

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، «پادکست Google» پادکست Google را باز کنید؛
 2. روی «جستجو» جستجو ضربه بزنید؛
 3. توصیه‌ها را خواهید دید؛
  • اختیاری: ژانری برای پادکست انتخاب کنید؛ در بالا روی یک دسته‌بندی، مثلاً کمدی کلیک کنید.

پیدا کردن قسمتی از پادکستی که در آن مشترک شده‌اید

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، «پادکست Google» پادکست Google را باز کنید؛
 2. برای پیدا کردن:
  • همه قسمت‌های قابل‌دسترسی پادکست: روی پادکست موردنظر ضربه بزنید؛
  • جزئیات پادکست: روی نام پادکست موردنظر ضربه بزنید؛
  • قسمت‌های درحال پیشرفت یا بارگیری‌شده: در پایین روی «فعالیت»فعالیت ضربه بزنید؛
  • قسمت‌های جدید: در پایین روی «صفحه اصلی» صفحه اصلی ضربه بزنید.
برای برگشتن به صفحه اصلی در پایین سمت راست روی «صفحه اصلی» صفحه اصلی ضربه بزنید.

پخش قسمتی از پادکست

 1. در کنار قسمت موردنظر، روی Play (پخش) پخش ضربه بزنید؛ اگر در صفحه جزئیات هستید، روی Play episode (پخش قسمت) ضربه بزنید؛
 2. قسمت درحال پخش در پایین صفحه‌نمایش نشان داده می‌شود.
 3. برای تنظیم‌های بیشتر، پایین صفحه روی قسمت درحال پخش ضربه بزنید؛ می‌توانید قسمت را موقتاً متوقف کنید، به جلو یا عقب ببرید، سرعت پخش را تغییر دهید، سکوت‌ها رو کوتاه کنید، وsleep timer (زمان‌سنج خواب) تنظیم کنید؛

مدیریت صف پخش

افزودن قسمت به صف پخش

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، «پادکست Google» پادکست Google را باز کنید؛
 2. در کنار هریک از قسمت‌ها، روی «افزودن به صف پخش» افزودن به فهرست پخش ضربه بزنید؛
  • در کنار موارد موجود در صف پخش، عبارت «افزوده‌شده به صف پخش» به فهرست پخش اضافه شد دیده می‌شود.

برداشتن قسمت‌ها از صف پخش

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، «پادکست Google» پادکست Google را باز کنید؛
 2. در پایین روی «فعالیت» فعالیت و سپس صف پخش شما ضربه بزنید؛
 3. برای برداشتن:
  • یک قسمت: در کنار قسمت مورنظر، روی «افزوده‌شده به صف پخش» به فهرست پخش اضافه شد ضربه بزنید؛
  • تمام قسمت‌ها: در بالا روی «بیشتر» بیشتر و سپس پاک کردن صف پخش ضربه بزنید.

تغییر دادن ترتیب صف پخش

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، «پادکست Google» پادکست Google را باز کنید؛
 2. در پایین روی «فعالیت» فعالیت و سپس صف پخش شما ضربه بزنید؛
 3. در کنار قسمت موردنظر، «انتقال» انتقال دادن را لمس کنید و نگه دارید، سپس آن را به مکانی که می‌خواهید بکشید.

گوش دادن به پادکست در «حساب Google» دیگر

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، «پادکست Google» پادکست Google را باز کنید؛
 2. در بالا سمت چپ، روی تصویر نمایه یا حروف اول نامتان ضربه بزنید؛
 3. روی افزودن حساب دیگر ضربه بزنید یا حسابی را انتخاب کنید که می‌خواهید از آن استفاده کنید.

گوش دادن به پادکست‌ها در خودرو

مقاله‌های مرتبط