Bắt đầu tìm kiếm khi bạn không kết nối với Internet

Bạn có thể bắt đầu tìm kiếm khi không kết nối với Internet. Khi bạn kết nối lại, Google sẽ lấy kết quả và thông báo cho bạn.

Bật hoặc tắt tính năng tìm kiếm ngoại tuyến

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Google Tìm kiếm .
  2. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Cài đặt sau đó Chung.
  3. Tắt hoặc bật tùy chọn Luôn thử lại các tìm kiếm ngoại tuyến.

Xem hoặc xóa nội dung tìm kiếm

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Google Tìm kiếm.
  2. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào Gần đây.
  3. Trên nội dung tìm kiếm bạn không muốn giữ lại, hãy vuốt lên.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?