התחלת חיפוש כשלא מחוברים לאינטרנט

אפשר להתחיל בחיפוש כשלא מחוברים לאינטרנט. כשהחיבור לאינטרנט יתחדש, Google תקבל את התוצאות ותשלח לכם הודעה.

הפעלה או השבתה של החיפוש במצב לא מקוון

  1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את Google app חיפוש Google.
  2. בפינה השמאלית התחתונה מקישים על 'עוד' עוד ואז הגדרות ואז כללי.
  3. מכבים או מפעילים את האפשרות תמיד לבצע ניסיון חוזר של חיפושים במצב אופליין.

הצגה או הסרה של חיפושים

  1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את Google app חיפוש Google.
  2. בפינה השמאלית התחתונה מקישים על אחרונים.
  3. מחליקים כלפי מעלה על החיפוש שלא רוצים לשמור.