Iniciar una cerca sense tenir connexió a Internet

Podeu iniciar una cerca quan no tingueu connexió a Internet. Quan torneu a tenir-ne, Google obtindrà els resultats i us avisarà.

Activar o desactivar la cerca sense connexió

  1. Al telèfon o a la tauleta Android, obriu l'aplicació Google Cerca de Google.
  2. A la part inferior dreta, toqueu Més Més i, a continuació, Configuració i, a continuació, General.
  3. Desactiveu o activeu l'opció Torna a provar sempre cerques sense connexió.

Consultar o suprimir cerques

  1. Al telèfon o a la tauleta Android, obriu l'aplicació Google Cerca de Google.
  2. A la part inferior dreta, toqueu Recents.
  3. Feu lliscar cap amunt la cerca que no vulgueu conservar.