شروع جستجو زمانی‌که به اینترنت متصل نیستید

وقتی به اینترنت متصل نیستید، می‌توانید جستجو کنید. وقتی دوباره آنلاین شدید، Google نتایج را دریافت می‌کند و به شما اطلاع می‌دهد.

روشن یا خاموش کردن جستجوی آفلاین

  1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google جستجوی Google را باز کنید؛
  2. در پایین چپ، روی «بیشتر» بیشتر و سپس تنظیمات و سپس موارد کلی ضربه بزنید؛
  3. جستجوهای آفلاین همیشه دوباره امتحان شود را روشن یا خاموش کنید.

مشاهده یا برداشتن جستجوها

  1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google جستجوی Google را باز کنید؛
  2. در پایین چپ، روی موارد اخیر ضربه بزنید؛
  3. روی جستجویی که نمی‌خواهید نگه‌دارید، تند به بالا بکشید.
Android iPhone و iPad