Xem kết quả cho quốc gia khác

Khi bạn tìm kiếm trên Google, kết quả được tùy chỉnh theo khu vực hiện tại của bạn. Trên máy tính và ứng dụng Google dành cho Android, bạn có thể chọn xem kết quả cho các quốc gia khác.

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Google Tìm kiếm.
  2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Cài đặt sau đó Ngôn ngữ và khu vực sau đó Khu vực tìm kiếm.
  3. Nhấn vào khu vực mà bạn muốn xem kết quả tìm kiếm.

Nếu bạn không thấy một khu vực, nghĩa là tính năng này không hoạt động cho vị trí đó.

Vị trí của tôi trên Google không chính xác

Nếu vị trí tìm kiếm của bạn không ở đúng thành phố hoặc khu vực, hãy thay đổi vị trí của bạn trên Google.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?