Zobrazení výsledků pro jinou zemi

Při vyhledávání na Googlu se výsledky přizpůsobují podle oblasti, ve které se nacházíte. Můžete nastavit, aby se v počítači a v aplikaci Google pro Android zobrazovaly výsledky pro ostatní země.

  1. Spusťte aplikaci Google Vyhledávání Google.
  2. Vpravo dole klepněte na nabídku Nabídka a poté Nastavení a poté Prohledat oblast.
  3. Vyberte oblast. Pokud oblast není v seznamu, tato funkce pro ni není k dispozici.

Poznámka: Funkce je k dispozici jen v některých zemích. Je také dostupná pouze v zařízeních Android.

Moje poloha na Googlu není správná

Pokud je vaše poloha detekována v nesprávném městě nebo oblasti, změňte svou polohu na Googlu.