Pregled rezultata za neku drugu zemlju

Kada pretražujete na Googleu, vaši se rezultati prilagođavaju vašoj trenutačnoj regiji. Na svojem računalu i u aplikaciji Google za Android možete vidjeti rezultate za druge zemlje.

  1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google Google pretraživanje.
  2. Dodirnite Više Više a zatim Postavke a zatim Jezik i regija a zatim Regija pretraživanja.
  3. Dodirnite regiju za koju će se prikazivati rezultati pretraživanja.

Ako regija nije navedena, ta značajka nije dostupna za tu lokaciju.

Pogrešna lokacija na Googleu

Ako je vaša lokacija pretraživanja u pogrešnom gradu ili regiji, promijenite svoju lokaciju na Googleu.