Thông báo

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Xử lý thông báo "Lưu lượng truy cập bất thường từ mạng máy tính của bạn" trên Google Tìm kiếm

Nếu một mạng mà bạn sử dụng (kể cả mạng VPN) có vẻ như đang gửi lưu lượng truy cập tự động đến Google Tìm kiếm, thì có thể bạn sẽ nhận được thông báo "Hệ thống của chúng tôi đã phát hiện thấy lưu lượng truy cập bất thường từ mạng máy tính của bạn".

Việc cần làm khi nhận được thông báo này

Rất có thể là thông báo này cho thấy một reCAPTCHA. Để xác nhận bạn là người thật chứ không phải rô-bốt, hãy giải reCAPTCHA đó. Sau khi bạn giải xong, thông báo đó sẽ biến mất và bạn có thể sử dụng lại Google.

Nếu bạn không nhận được reCAPTCHA, hãy kiểm tra xem:

Tìm hiểu cách giải reCAPTCHA.

Việc cần làm nếu bạn tiếp tục nhận được thông báo

Sau đây là những việc bạn có thể làm nếu vẫn tiếp tục nhận được thông báo "Lưu lượng truy cập bất thường từ mạng máy tính của bạn":

 • Tìm hiểu cách phát hiện và gỡ bỏ phần mềm độc hại.
  • Có thể bạn hoặc người dùng khác sử dụng cùng mạng với bạn đã nhiễm phải phần mềm độc hại. Đó có thể là phần mềm độc hại được cài đặt trên máy tính mà bạn không hay biết. Một số phần mềm độc hại có thể khiến cho Google hiện thông báo này.
 • Liên hệ với quản trị viên mạng hoặc chuyên gia CNTT để giúp bạn xác định nguồn và ngăn chặn sự cố.
  • Có thể bạn sẽ nhận được thông báo này nếu những người khác sử dụng cùng mạng với bạn (ví dụ: mạng tại trường học hoặc doanh nghiệp) đang gửi nội dung tìm kiếm tự động đến Google.
 • Hãy gỡ cài đặt VPN khỏi máy tính hoặc mạng hoặc liên hệ với nhà cung cấp VPN.
  • Có thể bạn sẽ nhận được thông báo này nếu những người khác sử dụng cùng một mạng riêng ảo (VPN) với bạn đang gửi nội dung tìm kiếm tự động đến Google.
  • Điều này cũng có thể xảy ra với các dịch vụ đường hầm IPv6.
  • Một số VPN và dịch vụ đường hầm khiến tất cả lưu lượng truy cập đều bị chặn vì các dịch vụ này khiến Google không phân biệt được đâu là lưu lượng truy cập vi phạm và không vi phạm.
 • Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn để hỏi về lỗi này.
  • Có thể bạn sẽ nhận được thông báo này nếu những người khác sử dụng cùng một nhà cung cấp dịch vụ Internet với bạn đang gửi nội dung tìm kiếm tự động đến Google.

Việc cần làm nếu bạn là một quản trị viên mạng hoặc nhà cung cấp

Nếu bạn là người quản trị một mạng hoặc là nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc VPN, hãy xác định vị trí của các nguồn lưu lượng truy cập tự động đến Google và chặn các nguồn đó. Sau khi những nội dung tìm kiếm tự động đó đã ngừng được gửi, người dùng của bạn có thể tìm kiếm bình thường trên Google.

Quản trị viên mạng hoặc những người khác phải xem xét kỹ lưỡng trước khi mua không gian IP từ một nhà môi giới IP. Nếu có thể, hãy yêu cầu kiểm tra mạng đó trước để đảm bảo mạng đó có thể truy cập vào các trang web lớn và hiện không có phương thức chặn nào trên đó.

Loại dữ liệu bị Google coi là lưu lượng truy cập tự động

 • Nội dung tìm kiếm xuất phát từ những nguồn sau:
  • Rô-bốt
  • Chương trình máy tính
  • Dịch vụ tự động
  • Công cụ khai thác dữ liệu Tìm kiếm
 • Sử dụng phần mềm gửi nội dung tìm kiếm đến Google để tìm cách tăng thứ hạng của một trang hoặc trang web trên Google

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
1807430424068202698
true